DNA analýza českého národa odhalila zajímavé skutečnosti: Kdo opravdu jsme?

Lenka Samuely | 28. 5. 2021

Stačí si otevřít jakoukoli historickou knížku a dozvíme se, že české a moravské země ležely na křižovatce migračních proudů. Potkávali se tu lidé cestující ze severu na jih i ze západu na východ. A často se stalo, že se švarný pocestný zastavil v nedalekém stavení a už tam zůstal.

Odkud pocházíme?

Kdo byli naši předci? Na tyto otázky se ptají lidé napříč kontinenty i staletími. Pochopitelně tento problém nedá spát ani vědcům, kteří doufají, že genetické predispozice dokáží zavčas odhalit nebezpečné nemoci či nepředvídatelnou reakci na léky. Proto od roku 2020 probíhá speciální projekt s názvem Analýza českých genomů pro teranostiku.

Přísloví: cesta k pravdě?

„Zlaté české ručičky" nebo „Co Čech to muzikant". Podle přísloví máme jasno, kdo je Čechem. Z hlediska genetického to tak však zřejmé není.

Například ve 13. století nastala velká německá kolonizace, jejímž cílem bylo zúrodnit dosud neobhospodařenou půdu. Během třicetileté války se zde hojně nacházeli Švédové, za Napoleona Francouzi. Takto bychom mohli pokračovat s každým vojenským tažením v historii. Vojáci se totiž nechovali jako gentlemani, a tak můžeme předpokládat, že do roka po jejich příchodu se statisticky zvedla porodnost.

U Břeclavi našli archeologové popsanou kost, která mění pohled na dějiny Slovanů
Magazín

U Břeclavi našli archeologové popsanou kost, která mění pohled na dějiny Slovanů

Jsme "mix"

Vědci odhalili, že variantu chromozomu Y označenou jako R1 a typickou pro slovanské národy má jen asi 34 % českých mužů. Další třetina má variantu R1b, jež je typická pro germánský či keltský původ. Asi 12 % obyvatel Česka pochází ze severní Evropy a jen asi 10 % lidí se mohou chlubit DNA, které nevykazuje podobnost s cizími vzorky.

Kdo jsou tedy Češi? Podle moderních genetických výzkumů jsou Češi potomci Slovanů, Germánů a Keltů. Zajímavostí však je, že ostatní státy nemají tak rozmanité genetické zastoupení. Například v Německu převažuje ze 44,5 % germánská linie, Slovanů a Skandinávců je tam jen 16 %. Na malou pestrost si mohou stěžovat i Francouzi, Španělé nebo Poláci.

(Zdroj:zpravy.aktualne.cz a Dotyk.cz)

Tagy Česko Evropa Napoleon Bonaparte Německo Třicetiletá válka