A právě tyto vědní obory pak mohou vrhnout nové světlo na období, která byla po dlouhou dobu možná jen opředena mýty.

Genetici prozkoumali DNA Čechů a zjistili zajímavou věc

Jedním z těchto mýtů je také přesnější poznání předků těch, jež tvoří dnešní českou populaci. Podle vědců je totiž více prehistorická než slovanská.

Mýtický příběh o otci Čechovi, který vyvedl svůj kmen na vrchol hory Říp a oznámil, že nedotčené okolí je novou vlastí jeho rodu, tak náhle může být jen jakýmsi ikonickým příběhem, který se učí na základních školách. S realitou však nemusí mít nic společného.

Událost, která připomíná biblický příběh o Mojžíšovi a Izraelitech, tak může být jen výmyslem středověkých kronikářů.

Ve skutečnosti se zdá, že první čeští osadníci byli mladí bojovníci. Tento fakt doložila studie DNA Čechů, kterou prozkoumali genetici.

Tito "bojovníci", kteří podnikali nájezdy do naší krajiny, však mají původ zcela jinde. "Bylo to období po pádu Římské říše, kdy se zde pohybovaly etnické skupiny, tvořené převážně mladými bojovníky. Tito bojovníci procházeli různými územími a migrovali, ale někdy se také vraceli domů," uvádí vědci.

"Jejich oblíbenou hospodářskou činností byly nájezdy. Právě v této podobě si můžeme představit příchod Čechů do české kotliny."

Nepocházíme z Evropy

Archeologové se domnívají, že takovéto válečnické tlupy vytvořily nové osady, které po jedno či dvě století fungovaly do značné míry odděleně od místních obyvatel. Postupně, jak se dále rozšiřovaly, si místní obyvatelstvo podmaňovaly. Jazyk a kultura dobyvatelů se staly dominantními, ale základní genetický otisk již méně.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Česká populace tak možná nepochází z Evropy, ale převážně z pravěkého obyvatelstva. Tedy z doby před samotným příchodem Slovanů. Z biologického hlediska jsme totiž skutečně většinovou předslovanskou populací.

Podle odborníka na archeogenetiku je tato blízkost západoevropským populacím výsledkem šíření lidí z tzv. kultury zvoncovitých pohárů do střední Evropy v období neolitu zhruba před čtyřmi tisíci lety.

Zdroje:

cz.citymedia.network

www.ncbi.nlm.nih.gov

en.wikipedia.org