Ačkoli existence starověkých podmořských osad a staveb není zcela nová, objev cesty z doby kamenné pod vodou je velmi neobvyklý. Silnici na zatopeném neolitickém nalezišti Soline, které se nachází u pobřeží chorvatského ostrova Korčula, pravděpodobně vybudovala stará hvarská kultura, která kdysi obývala východní Jadran. 

Cesta je vyrobená z pečlivě poskládaných kamenných desek a má šířku asi 4 metry. Ležela pod vrstvami bahna na mořském dně. Tisíciletá cesta zůstala zachovaná zřejmě díky tomu, že chorvatské pobřeží je poseté ostrovy, které chrání oblast před velkými vlnami.

Cesta prvních osadníků

Cesta z doby kamenné, o níž se předpokládá, že ji používali první osadníci k dopravě a obchodu, byla nalezená v hloubce přibližně pěti metrů pod mořskou hladinou. Skládá se z pečlivě rozmístěných kamenů, které tvoří dobře zachovalou cestu táhnoucí se v délce téměř 50 metrů. Podle vědců kdysi spojovala ostrov s osadou ležící dříve na pevnině, ale nyní asi 4 až 5 metrů pod hladinou Jaderského moře.

Tento objev je obzvláště fascinující tím, že zpochybňuje naše chápání rané lidské migrace a využívání námořních cest v pravěku. Podívejte se na video zde: 

Zdroj: Youtube

Nález vyvolal ve vědecké obci nadšení

Pozůstatky Soline archeologové poprvé našli na základě zkoumání satelitních snímků vod kolem Korčuly, a to už v roce 2021. Tehdy si na mořském dně všimli neobvyklého útvaru, a se základním šnorchlařským vybavením se rozhodli místo prozkoumat zblízka.

Archeologové jsou z nálezu nadšení, protože poskytuje cenné poznatky o každodenním životě dávných společností. Doktorka Petra Rajićová, podmořská archeoložka ze zadarské univerzity, komentovala význam objevu slovy: Podmořská cesta nám nabízí jedinečný pohled do vzdálené minulosti a umožňuje nám lépe porozumět vzájemným vztahům a pohybům našich předků." 

Účel cesty komentují různé teorie

Vědcům se podařilo určit stáří cesty pomocí radiokarbonového datování vzorků odebraných na místě. Výsledky naznačují, že cesta byla vybudovaná kolem roku 5 000 př. n. l., tedy v období neolitu. To ukazuje, že první obyvatelé regionu byli zruční v inženýrství a měli pokročilé znalosti stavebních technik.

Objev také vyvolává zajímavé otázky ohledně účelu cesty. Někteří odborníci spekulují, že sloužila jako obchodní cesta, která spojovala Soline s Korčulou a usnadňovala výměnu zboží a zvyklostí jednotlivých kultur. Jiní se domnívají, že mohla sloužit k náboženským nebo obřadním účelům a spojovat významná místa na pobřeží.

Na místě byly nalezené četné artefakty z doby kamenné - křemenné čepele, kamenné sekery a zlomky mlýnských kamenů, které se s největší pravděpodobností vztahují k hvarské kultuře.

Úloha cest v historii lidstva

Podmořská cesta u chorvatského pobřeží slouží jako připomínka úzkého vztahu mezi lidmi a mořem v průběhu dějin. Doktor Marko Budić, mořský archeolog z Chorvatského ústavu pro ochranu přírody, zdůrazňuje význam námořní archeologie a říká: „Naši předkové nebyli jen suchozemskými tvory, ale také průzkumníky moří. Tento objev posiluje myšlenku, že námořní cesty hrály od nepaměti klíčovou roli ve vývoji lidstva."

S rozvojem technologií a zpřístupněním dalších oblastí mořského dna pro průzkum je pravděpodobné, že budou objevená další podmořská archeologická naleziště. Každý nález přispívá k našemu poznání starověkých civilizací a jejich vzájemných souvislostí. Podmořská cesta z doby kamenné u chorvatského pobřeží je důkazem bohaté tapiserie lidské historie a důležitosti zachování a studia naší minulosti.

Nález podtrhuje význam podvodní archeologie při odhalování skrytých kapitol lidské historie. Zkoumání mořského dna umožňuje vědcům získat přístup k cenným informacím, které mohly být v průběhu času ztracené nebo zapomenuté.

Zdroje: www.sciencealert.com, www.dailymail.co.uk