Vikingové jsou národem, který byl dlouho spojovaný s brutálním a násilným chováním. Prosluli nejen svými mořeplaveckými schopnostmi, nájezdy na cizí území a krutostí v boji, do historie se zapsali i jako zkušení a nadaní obchodníci s bohatou kulturou, uměním a řemesly.

Na zajímavý dokument o Vikinzích se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jak to bylo s jejich nájezdy

Jedním z nejznámějších aspektů života Vikingů byly nájezdy. Vikingové často útočili na nechráněná města a kláštery, kde zabíjeli a plenili. Vypalovali kostely a ujížděli s poklady a otroky, jak uvádí web History Collection. Vikinští válečníci uměli používat různé zbraně, včetně mečů, seker a kopí, a byli známí svou krutostí v boji. Nosili přilby, řetězová brnění a další ochranné pomůcky, které jim zajistili účinnou obranu.

Údajně se však Vikingové nevyhýbali násilí, ani když nebojovali.

Otroctví a mučení

Otroctví bylo mezi Vikingy běžnou praxí a při svých nájezdech často zajímali otroky. Považovali je, stejně jako v jiných kulturách, za svůj majetek a otroci se mohli prodávat a kupovat jako jakékoli jiné zboží. Vikingové otroky využívali k práci a prodávali je do jiných zemí. Jako otrokyně byly při nájezdech Vikingů odváděny také ženy, které byly vystavené fyzickému a sexuálnímu zneužívání.

Vikingové se nevyhýbali ani mučení svých nepřátel a k působení bolesti používali různé metody. Jednou z nich byl například tzv. "krvavý orel", který spočíval v tom, že živému člověku vyřízli žebra a plíce ze zad. Součástí vikinských náboženských praktik byly také lidské oběti. Vikingové totiž věřili, že přinášení lidských obětí svým bohům jim přinese štěstí v boji a pomůže jim vyhrát válku.

Sklony k pití agresivitu zvyšovaly

Vikingové byli také známí svou láskou k medovině, kvašenému nápoji z medu. Často to s pitím přeháněli, což vedlo ke rvačkám a jinému násilnému chování. Ostatně, stejně jako dnes.

Častou zábavou Vikingů byly také krvavé sporty, spíše boje na život a na smrt mezi zvířaty nebo mezi zvířaty a lidmi. Přestože byl vikinský kodex přísný kodex cti, který zdůrazňoval statečnost, věrnost a důležitost pomsty, obsahoval i ustanovení o soubojích, při nichž se dva muži utkali, aby urovnali spor. Vítěz byl pak považovaný za toho, kdo je v právu.

Měli i mnohé plusy

Navzdory své pověsti násilníků a brutálních lidí byli Vikingové také zručnými řemeslníky a obchodníky. Byli proslulí výrobou kovů, lodí a textilií a obchodovali se zbožím s ostatními zeměmi v Evropě i mimo ni. Vikinské pohřby byly často složité, zesnulý byl umístěný do lodi a zapálen. Vikingové věřili, že to mrtvému pomůže dostat se do posmrtného života.

Rozhodně tedy nelze jejich roli v historii vidět jen černobíle. Vikingové měli bohatou kulturu a významně přispěli do světa umění, řemesel a obchodu. Byli složitým národem s přísnými pravidly a jejich odkaz je populární dodnes.

Zdroje: historycollection.com, www.cambridge.org, www.bbc.com