littlethings.com, stayathomemum.com.au, clickamericana.com

Společenská pravidla se mění. Od matriarchátu v prvobytně pospolné společnosti jsme se dostali přes patriarchát až k takovým termínům, jimiž se to v dnešní době jen hemží. Machismus, feminismus a nejrůznější další –ismy hýbou světem zejména od. 20. století. A spolu s nimi se mění i role ženy.

Dnes ženy chtějí všechno. Chtějí být nejen manželky a matky, ale chtějí být i úspěšné v práci a něco dokázat. S tím by taková manželka, která chtěla být nazývána ideální, v 50. letech minulého století, rozhodně neuspěla. Podívejte se, jak si s tím poradila "Moderní žena" na jeden týden:

Zdroj: Youtube

Dobrá žena dodržuje pravidla

V 50. letech 20. století kladla kulturní a společenská očekávání od žen, zejména ve Spojených státech, ale i v Evropě, velký důraz na tradiční roli manželky a matky. Být "dobrou ženou v domácnosti" v tomto období často znamenalo dodržovat určité genderové role a společenské normy.

Od dobré ženy v domácnosti se očekávalo, že bude skvělá v domácích pracích, jako je vaření, úklid a péče o domácnost. To bylo považováno za klíčový aspekt udržení spokojené a dobře fungující domácnosti. A navíc u toho musela dobře vypadat, protože od dobré manželky (a hospodyně) se také očekávalo, že si bude udržovat určitou úroveň fyzické přitažlivosti a bude se oblékat skromně a vhodně.

Stejně tak musela být vždy oporou svému manželovi. Podpůrnost byla jednou z klíčových vlastností. Dobrá žena musela být pečující partnerkou, která bude upřednostňovat manželovy potřeby a přání před svými vlastními. To často znamenalo starat se o domácnost a děti, zatímco manžel pracoval mimo domov.

Jejich místo bylo v domácnosti, na ostatní musely zapomenout

Od dobré ženy v domácnosti se tehdy očekávalo, že se přizpůsobí tradičním genderovým rolím a společenským normám, místo aby je zpochybňovala. To zahrnovalo přijetí myšlenky, že ženy jsou přirozeně vhodné pro domácí práce a jejich místo je v domácnosti.

Tato očekávání byla silně ovlivněna kulturními a společenskými normami té doby a ne všechny ženy se v těchto rolích mohly cítit dobře nebo naplněně. Navíc se tato očekávání lišila v závislosti na rase, třídě a dalších faktorech, přičemž ženy z určitých komunit často čelily ještě větším překážkám při dosahování ideálu "dobré hospodyně".

Existovala na to příručka

Ženy dokonce skutečně měly manuál nebo příručku, kde se mohly nechat inspirovat, nebo se přímo naučit, co se od nich očekává. Dnes bychom se těmto požadavkům pěkně od plic zasmály.

"Průvodce dobré manželky" vyšel v květnu 1955 v měsíčníku Housekeeping. Zde žena zjistila, jak by se měla chovat a být dobrou manželkou i matkou. Podívejme se na některá nejbizarnější pravidla a doporučení.

Krásná, usměvavá, vzrušující, naslouchající a přirozená

Například večeře, samozřejmě teplá, měla být plánována ideálně den dopředu, aby manželka na nic nezapomněla a muže, který přijde vysílen z práce dobře pohostila a potěšila. Milující žena tak měla manželovi dát najevo, že se na něj těšila a myslela na jeho potřeby. Muž měl být pokrmem ideálně přivítán hned poté, co přišel domů.

Předtím se žena ale musela ještě zkrášlit a upravit se, aby vypadala odpočinutě, přitažlivě a svěží. Navíc musela manžela i vřele přivítat s tím, jak moc se na něj těšila. Domov musel být uklizený a útulný, v zimních měsících žena musela i udržovat oheň a teplo domova. Doslova. Stejně tak čisté a ideálně spokojené měly být i děti, které by neměly hlučet a jen natěšeně čekat na tatínka. Zkrátka celá rodina měla očekávat příchod pána tvorstva. A že se opozdil? Hlavně se na nic neptat, nevyčítat, jen se usmívat a být šťastná, že ho vidíte.

Poté manželka měla usednout a nechat muže oddechnout a promluvit, v případě, že by se chtěl svěřit s tím, jak těžký byl jeho den. Jejím úkolem nebylo mluvit, ale jen naslouchat. Stěžování nebo prosby byly zakázány, protože „pán“ byl doma a večer měl být jen jeho.

Za nejbizarnější radu v příručce považujeme tu, že žena měla manželovi udělat pohodlí, popřípadě mu ještě sundat boty a natřást polštář, ideálně u šálku kávy nebo čaje, v létě naopak u osvěžujícího nápoje.

Dobrá manželka zkrátka musela naprosto přesně vědět, ke je její místo. No, která z nás by obstála?