www.history.howstuffworks.com, www.mercuriuspoliticus.wordpress.com, www.paranormalcatalog.net

Příběh jako ze sci-fi filmu se začal psát na podzim roku 1985. Učitel Ken si ve škole půjčil počítač BBC Micro Model B, aby se jeho kamarádka Nicola naučila používat textový procesor. Stalo se to jednou večer, když se na obrazovce přístroje, který nebyl připojený na internet, objevila zpráva napsaná v archaické angličtině podepsaná „LW“. 

Postupem času se ukázalo, že pod těmito iniciály vystupuje muž jménem Lukas Wainman, který tvrdil, že bydlel na tom samém místě v době Jindřicha VIII. Byl ženatý, ale manželka i dítě mu zemřely na mor v roce 1517. Byl prý zatčen místním šerifem sirem Thomasem Fowleshurstem kvůli jeho komunikaci se „světelnou schránkou“. Tu prý do jeho domu přinesl někdo, kdo se jmenoval „One” a pocházel z roku 2109.

Záhadné zprávy Dodleston

Celá Kenova rodina byl v šoku. Nikdo nechápal, co se děje. Situace se vyhrotila, když se na počítači začaly objevovat zprávy z budoucnosti, jež měly vždy téměř stejné znění. „Snažte si uvědomit, že máte úkol, jenž změní tvář historie. My z roku 2109 nesmíme ovlivnit vaše myšlení, ale můžeme vám poskytnout prostor pro vaše vlastní.”

Postupem času se muži spřátelili natolik, že se Lukas přiznal, že Websterovu rodinu nějakým způsobem pozoruje. Začal jim dokonce zanechávat vzkazy napsané na papíru pomocí dřevěného uhlí. Také prozradil svou pravou identitu. Měl se jmenovat Thomas Harden a byl děkanem v místní kapli. V roce 1538 byl ale propuštěn, když odmítl vymazat z kroniky záznam o papeži, jak to vyžadoval zákon.

Odhalení pravého jména někoho z roku 2109 rozčílilo. „Měl jsi pracovat v utajení,” zněla zpráva určená Thomasovi. „Narušil jsi náš experiment!” Nakonec mělo být spojení přerušeno. Poslední informace o muži z minulosti zněla, že o svém životě napíše knihu. Ta se však nikdy nenašla, i když Ken objevil v archivech zmínku, že někdo, kdo se jmenoval stejně jako jeho podivný přítel, se stal v letech 1551 až 1554 vikářem v Little Barrington v Gloucestershire.

Pravda, nebo lež?

Příběh Dodlestonových zpráv mate jak laickou, tak odbornou veřejnost. Nick Poyntz, nadšenec do historie s magisterským titulem z raně novověké historie z Birkbecku, University of London tvrdí, že vzkazy od Thomase opravdu vykazují dialekt tamějšího regionu 16. století. Nedokáže ale vysvětlit, jak je možné, že počítač z 80. let minulého století bez připojení na internet dokázal vést dialog.

Zdroj: Youtube

Ken Webster nakonec napsal o svém zážitku knihu s názvem „Vertikální rovina“. Také pozval do svého domu vyšetřovatele paranormálních jevů. Ten však žádnou nadpřirozenou aktivitu nezaznamenal.