Dva francouzští antropologové, Marcel Griaule a Germaine Dieterlen, se v letech 1946 až 1950 zabývali studiem čtyř příbuzných afrických kmenů, které žijí na jihu Sahary. Jejich pozorování se zaměřila zejména na Dogony, s nimiž se natolik sblížili, že jim přední muži tohoto kmene vyjevili dávné kmenové tajemství.

Hogoni, kněží Dogonů, se svěřili s nejtajnějšími tradicemi kmene, mezi nimiž vynikaly zejména skutečně neobyčejné znalosti astrologie. Jedna z teorií sice hovoří o tom, že měli Dogoni neuvěřitelně dobrý zrak, ale ani to by jim nepomohlo, jakkoli by Sírius pozorovali, vědět vše, co po generace věděli. A proč by pak nepozorovali i jiné planety?

Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Dogonští astrologové

Dogoni byli schopni zachytit neznámé obrazce a symboly, které odkrývaly tajemství vesmíru. Jejich tradice říkala, že znali tyto symboly od svých předků a skálopevně se rok od roku přesvědčovali o jejich přesnosti.

V centru jejich znalostí pak stála zejména hvězda Sírius a její bílý trpaslík Sírius B. Dogoni, jinak primitivní národ, věděli, že bílý trpaslík je pouhým okem neviditelný. Obecně byly jejich astronomické znalosti zarážející. Věděli, že dokončení jednoho oběhu kolem Síria A trvá 50 let, věděli, že oběžná dráha je eliptická, a dokonce znali i přesnou polohu Síria A v rámci elipsy. Věděli, že má trpaslík bílou barvu, znali však dokonce i váhu hvězdy a její velkou hustotu a gravitační sílu. Tvrdili, že je Sírius tvořen látkou těžší než všechno železo vyskytující se na Zemi. K neskonalému údivu všech se jejich tvrzení potvrdila, když vědci skutečně zjistili, že hustota Síria B je skutečně tak velká, že metr krychlový jeho látky váží asi 20 000 tun.

A co víc, měli i perfektní znalosti obecně, nejen o Síriu. Věděli o čtyřech převládajících měsících Jupiteru, znali, že planety obíhají kolem Slunce, že Země je kulatá a točí se kolem vlastní osy.

Odkud znali odpovědi?

Vyvstává otázka, odkud znal pouštní národ odpovědi na tyto otázky. Faktem je, že na každém kontinentu existují kultury, které mají neobyčejné a nadčasové znalosti, jež ve své době neměli možnost získat. Dogonové jsou jedním z nich, a i proto se kmeni dnes říká "africký kmen Síria".

Planeta Sírius je nejjasnější hvězdou na noční obloze Země. Za zimních nocí se objevuje zejména na jižní obloze, kde je jeho třpyt viditelná a známý jako Psí hvězda. Sírius se skutečně skládá ze dvou hvězd, Síria A a Síria B. Jsou však tak blízko sebe, že se z dálky jeví jako jediná hvězda.

Teorie říká, že znalosti Dogonů pocházely z návštěvy mimozemské civilizace. Robert Temple vydal v roce 1976 knihu Záhada Síria, v níž vyslovil domněnku, že Zemi před několika tisíci lety navštívily obojživelné bytosti z planety kolem Síria.

Na video se zajímavými informacemi se podívejte s námi:

Zdroj: Youtube

Mimozemšťané v poušti

Dogonové obývají poušť asi 300 kilometrů jižně od Timbuktu v republice Mali. Ač jejich kultura má jisté souvislosti s mytologií starověkého Egypta, jiné poukazují na skutečné znalosti z oborů astrologie a astronomie. Obě kultury – dogonská i egyptská, přitom hovoří o hvězdě Sírius. Pravdou je, že sami Dogonové věřili, že jejich poznatky nebyly získány z tohoto světa a jedna z jejich několik tisíc let starých primitivních legend říká, že Zemi kdysi navštívili Nommové, obyvatelé Sírua. Jednalo se o obojživelné bytosti, kteří Dogonům předali své znalosti. Zvláštní je, že o původu Nommů, coby obyvatel Síria, nikdo nepochyboval. Neměli je za Bohy, ale za skutečné mimozemské návštěvníky.

Záhada nevyřešena

Ač v roce 1991 belgický antropolog Walter van Beek a jeho tým zkoumali kmen Dogonů a doufali, že najdou důkazy o jejich ohromujících astronomických znalostech, nenašli jedinou stopu. Jak je vidět, asi se k nim nedostali tak blízko, jako dva Francouzi před 80 lety.

Zdroje:

www.ancient-code.com, newstangail24.com, chandra.harvard.edu