Dogū doslova znamená "hliněná figurka" a jedná se o 10 a 30 centimetrů malé humanoidní a zvířecí figurky vyrobené v pozdní části období Džómon (14 000-400 př. n. l.) v pravěkém Japonsku. Sochy dogū jsou zcela unikátní. Ve starověkém světě neexistují žádné další jim přesně podobné postavy. Během několikaletého výzkumu archeologové našli indicie, že stejní starověcí astronauti byli k vidění po celém světě. Například i na 7 000 let starých kresbách v italském Val Cominica, či na pravěkých Tassali na Sahaře anebo na nákresech starověkých australských Aboridžinců jsou zobrazeny postavy v přilbách a oblecích.

Pak máme například obři z Tuly v Mexiku, vesmírné bohy z Tiahuanaca v Bolívii, kromaňonský kult Venuše v Evropě, které vykazují podobné rysy. Figurky z 8 000 let staré kultury Mohendžo Daro v Indii jsou téměř totožné. Přesto o nich ale moc nevíme.

Na dokument o soškách dogū se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Všude na Zemi… Ale proč?

Podivné sošky se dají najít po celém Japonsku, což je velmi zvláštní, jelikož by mohly být staré až 14 tisíc let. Pravděpodobně je vyrobil národ Džómon a o jejich původu i pravosti se vedou vědecké spory. Sošky dogū se poprvé objevily v raném Džómonu, ale jejich rozkvět začal ve středním až pozdním Džómonu. Ač jsou k nalezení všude, nejrozmanitějšími nálezy se chlubí severní Japonsko, oblast Tohoku. Většina sošek byla nalezena ve východním Japonsku, naopak v západním Japonsku je nález vzácný. V Okinawě se sošky dogū nevyráběly vůbec. Mnoho z nalezených sošek se nyní nachází v Japonské archeologické sbírce univerzity Tohoku v Sendai a v několika japonských muzeích.

Potetované sošky vypadají jako strojové

Starověké artefakty dogū sošek byly sice datované zprvu do doby kolem roku 5000 př. n. l., ale na toto stáří mají podivně mechanický vzhled. Sošky mají obvykle velké obličeje, malé paže a ruce a kompaktní těla, přitom některé vypadají, jako by měly brýle nebo mají obličej ve tvaru "srdce". K tomu má pak většina z nich na obličeji, hrudi a ramenou znaky, které naznačují tetování a pravděpodobné řezání bambusem. I tetování se dříve dělalo bambusem a v některých krajinách je to ještě velmi dobře možné.

Sošek bylo nalezeno kolem 20 tisíc, i tak zůstávají záhadou

Stejně jako u džómonské keramiky se i dogū liší styly podle oblasti exhumace a generace.

Archeologové sice vykopali obrovské množství sošek dogū v různých stadiích "detailů", ale mnoho z nich bylo nalezeno rozbitých. Jedná se zřejmě o rozbití záměrné, protože nezlomené nebo nepoškozené figurky jsou vzácné. Většině chybí ruka, noha nebo jiné části těla a v mnoha případech byly tyto části odříznuty. Proč? To nikdo neví, ale podobné rituály se vykytují i jinde na zemi.

Účel dogū zůstává nejasný, ale s největší pravděpodobností dogū fungovaly jako podobizny lidí, které projevovaly nějaký druh magie. Něco jako voodoo, možná. Samozřejmě existuje mnoho teorií, k čemu sošky sloužily. Nejpravděpodobnější vysvětlení je to, že byly talismanem pro dobré zdraví nebo bezpečný porod. Protože mnohé z nich byly vykopány ve fragmentech, po splnění či nesplnění přání se dogu rozbilo a vyhodilo na smetiště. Právě tam pak byla většina sošek objevena. Zajímavé je, že s postupem doby stále abstraktnější sošky mají výhradně ženské obličeje, anebo obličeje bezpohlavní, mužské téměř neexistují.

Teoriím kraluje ta mimozemská

Kromě možnosti talismanů se nabízí i varianta, že sošky dogu jsou bohyně, ke kterým se Džómonové modlili za jídlo a zdraví. Anebo snad jde o staré japonské hračky pro děti, pohřební obětiny nebo předměty používané při nějakém neznámém rituálu, či jsou kultem předků. Většina vědců je označuje za rituální nástroje, ale poměrně dlouhou dobu, od 60. let 20. století, je badatelé spojovali s kultem "bohyně matky" nebo "Venuše".

No a pak, to by nebylo samo sebou, kdyby zde nebyla mimozemská teorie. Sošky mohli vytvořit i mimozemšťané z vesmíru, v podobě dávných astronautů.

Například americký záhadolog Vaughn M. Greene ve svých knihách Astronauti starověkého Japonska a Šest tisíc let starý kosmický oblek rozvíjí bizarní teorii, že sošky jsou ve skutečnosti skafandry, které nosili mimozemšťané, kteří navštívili Zemi před tisíci lety. Na toto téma poukázal na víc než 30 shodných prvků mezi „skafandry" Dogu a soudobými vesmírnými obleky.

Mimozemská teorie je shrnuta i v tomto videu:

Zdroj: Youtube

V období rýže sošky vymizely

Zajímavé je, že sošky pocházejí výhradně z období Džómon a v následujícím období Jajoi se již nevyráběly. S příchodem rýžové kultury se podstatně změnil světonázor a spiritualita a sošky vymizely, navíc písmo vzniklo až později, proto nejsou o soškách žádné písemné zmínky. Přitom mají různé styly, a to v závislosti na oblasti exhumace a časovém období. Jejich účel zůstává neznámý a vědci upozorňují, že by neměl být zaměňován s hliněnými pohřebními předměty haniwa z období Kofun (250-538 n. l.).

Zdroje:

www.wasshoimagazine.org, en.wikipedia.org/wiki/dogu, www.denik.cz