Studie psychologa Dr. Kanga Leea z univerzity v Torontu dospěla k závěru, že lidé s průměrně velkýma a symetricky umístěnýma očima jsou považování za nejatraktivnější. Mozek totiž hledá všude na světě tzv. zlatý řez a obličej není výjimkou. Proč tento matematický průměr?

Z biologického hlediska totiž vykazuje rozmanitost genů a lepší reprodukční zdraví. Vzdálenost mezi očima a ústy by měla být asi třetinou délky mužského obličeje, zatímco vzdálenost mezi očima by měla být o něco menší, než polovina šířky obličeje. Poměry obličeje však nejsou jedinými důležitými.

Britská studie ukázala, že ženy upřednostňují muže, kteří mají tvar těla připomínající obrácený jehlan - tedy široká ramena a úzký pas. Ideální poměr pasu k bokům byl 0,86 a ideální poměr pasu k hrudníku 0,77. Krasavec by měl by být cca 182 cm vysoký a vážit zhruba 84 kg. Podle těchto kritérií je dokonalým mužem filmový herec Bradley Cooper známý z filmu Zrodila se hvězda nebo Avengers. (Zdroj: www.eviemagazine.com)

V roce 2020 se tým ze serveru onlinedoctor.superdrug.com rozhodl provést studii, která měla zjistit, jak vypadá dokonalý muž napříč 19 zeměmi. Experti obyčejné grafické designéry, 11 žen a osm mužů, aby upravili originální fotografii tak, aby jejich výsledek ukazoval atraktivního muže dané země. Grafikům dali minimální pokyny, a proto vyšel zajímavý výsledek.

Umělci totiž upravovali nejen tělo, ale také například čelist a hustotu vlasů. Původní snímek ukazoval cca čtyřicátníka, kterého bychom mohli definovat jako „chlapa krev a mlíko - tedy takového nadšence do jídla a piva a s minimální snahou o pohyb". V Austrálii z velké části proměnou neprošel, Velká Británie ho však razantně zeštíhlila a v USA dostal doslova vytesanou postavu. Zajímavostí je, že ruský grafik mu dodal zlaté vlasy a srbský designér mu zase dokreslil rozsáhlé tetování.

Opět tedy došlo na přísloví, že „jaký kraj, takový mrav a vkus".

Denise Hatton, generální ředitelka YMCA England, zakládajícího partnera kampaně Be Real za důvěru v tělo, uvedla, že studie vrhá tolik potřebné světlo na tlak, kterému jsou muži po celém světě vystavováni. „Podle našeho výzkumu 40 % mužů z Velké Británie pociťují tlak ze strany televize a časopisů, aby měli „dokonalé“ tělo, což má negativní dopad na to, jak vidí sebe i ostatní." (Zdroj: onlinedoctor.superdrug.com)

Studie Jaaka Aspary a kolegů (2018) z Hanken School of Economics ve Finsky zase naznačuje, že pokud si žena vybírá mužského partnera na celý život, měla by se zaměřit na jeho inteligenci. Autoři poznamenávají, že inteligence by mohla mít přímé účinky na fungování v manželství, ale také nepřímé účinky na touhu dosahovat vyšších příjmů. Pokud se budete řídit touto logikou, je to právě mužský intelektuální potenciál, který vytváří evoluční imperativ.

Muži lákají plodné ženy a kromě toho, „by měl vyšší intelekt muže zvýšit touhu po partnerství". Celý kolektiv vědců zkoumal téměř 200 tisíc finských mužů mezi 18 a 45 lety. Všichni byli pozorování v období pěti let, během nichž se vědci zaměřovali na příjem, rodinný stav, dojíždění do práce, věk, bydliště, model auta, jazykovou vybavenost mužů apod. Pravděpodobnost uzavření manželství byla zvlášť silně spojena s verbální inteligencí a všechny tři složky intelektuálních schopností (numerické, verbální a neverbální) souvisely stejně s pravděpodobností rozvodu.

Nutno však podotknout, že pro skupinku žen, která s vědci spolupracovala, byla důležitá nejen inteligence, ale také předpoklad kvalitního páření, které v dnešní době zastupuje např. velké auto, slušivý oblek nebo možnost exotické dovolené. (Zdroj: www.psychologytoday.com)