Přežila jsem pokusy doktora Smrt v Osvětimi: Nejhorší byly vystavené páry očí

Nataša Slánská | 15. 5. 2020
Josef Mengele
Josef Mengele
Dvojčata osvobozená Rudou armádou

Když Věra Kriegelová poprvé vstoupila do laboratoře nechvalně proslulého doktora Mengeleho, vyděsila se při pohledu na stěnu plnou párů očí. "Modré, hnědé, zelené, zíraly na mě jako sbírka motýlů. Upadla jsem na zem," vyprávěla Věra, která jako jedna z mála děsivé Mengeleho experimenty přežila.

Tři tisíce jednovaječných dvojčat se při příjezdu do Osvětimi vyhnuly okamžitému zplynování. Pro drtivou většinu z nich to však jen znamenalo oddálení konce, provázené utrpením a nesnesitelnou bolestí. Věra Krigelová dosvědčila, že Mengele zabíjel lidi injekcí přímo do srdce a potom jejich těla porcoval.

Věra a její sestra Olga byly odvlečeny z Československa do Osvětimi, když jim bylo pouhých pět let. Mnoho lidí v dobytčím vagónu zemřelo už cestou. Sestry při výstupu z vlaku šlapaly po mrtvých tělech, jako by to byly schody. A protože si byly podobné jako vejce vejci, ihned byly předvedeny před Josefa Mengeleho.

Anděl smrti z Osvětimi Josef Mengele a jeho pozoruhodný vztah k ženám
Magazín

Anděl smrti z Osvětimi Josef Mengele a jeho pozoruhodný vztah k ženám

"Moc se divil, že naše matka je čistý árijský typ s modrýma očima, zatímco já s Olgou jsme měly oči hnědé," vzpomínala Věra. V rámci pokusů učinit z nich árijské typy Mengele dívky zavřel do malých dřevěných klecí a píchal jim do zad neznámé látky. Později je, stejně jako řadu dalších dětí, infikoval bakterií způsobující gangrenózní zánět úst. "Některá dvojčata dostala horečku, některá zemřela," dodala Věra.

26. ledna roku 1945 v táboře zavládla panika. Dozorci polévali baráky benzínem a zapalovali je, aby zničili důkazy o svých zločinech. "Maminka pro nás přišla a všechny jsme utíkaly pryč. Chytili nás a hodili zpátky do baráků," popsala Věra. Hned druhý den už ale do tábora dorazila sovětská armáda a peklo skončilo.

Dvojčata Mozesovy: Eva a Miriam přežily pokusy doktora Mengeleho v Osvětimi
Magazín

Dvojčata Mozesovy: Eva a Miriam přežily pokusy doktora Mengeleho v Osvětimi

Z pokusných Mengeleho dvojčat přežily válku jen dvě stovky. Svědkové vzpomínali, že Anděl Smrti často prováděl experimenty jen na jednom sourozenci a potom jeho tělesné funkce porovnával s druhým. Když jedno z dvojčat zemřelo, zabil i druhé, aby je mohl pitvat společně.

Jeho motivací k nelidským pokusům byla zřejmě touha objevit v tajemném poli genetiky kličku, která způsobuje vývin dvojčat. Germánská rasa by se tak mohla rychleji reprodukovat a převážila by nad rasami "podřadnými", jež nacisté naopak hodlali vymýtit nucenými sterilizacemi. Je známo, že se Mengele pokoušel vyvinout preparát, který by změnil barvu oční duhovky na modrou, ale nikdy se mu to nepodařilo. Testování absurdních substancí většinou vedlo k oslepnutí pokusných subjektů.

Tagy Auschwitz Československo dvojčata Sovětská armáda