Kavkaz posetý unikáty

Od Ruska až po Abcházii, po obou stranách kavkazského hřebene, vystavěli neznámí stavitelé před 10 000 až 25 000 lety megality, dolmeny a kamenné labyrinty, které ještě nebyly zcela prozkoumány. Ač se stavbami badatelé zabývají již od roku 1997, stále objevují nové a nové. Dosud se ví už o více než třech tisících. Nacházejí se na území 12 000 kilometrů čtverečných v oblastech měst Gelendžik, Tuapse, Krasnodar a Soči. Jsou nesmírně rozmanité co do velikosti, tvaru i výzdoby. Některé dolmeny, jak se někteří archeologové domnívají, jsou mladší. Jsou z doby před 4 000 až 6 000 let.

Jedinečná prehistorická architektura

Všechny tyto kavkazské stavby jsou ukázkou jedinečného typu architektury. Většina z nich je obdélníkového tvaru, jiné jsou čtvercové nebo i lichoběžníkové. Jsou postavené z velmi přesně opracovaných obrovských kamenných bloků. Pro rohy staveb jsou vytvarovány do pravého úhlu, jiné jsou ale zakřivené, aby tvořily dokonalý kruh. Všechny mají ve středu malý kruhový vchod, před kterým je dvůr. Dle archeologů sloužil k rituálům. Dvůr je obehnán více než metrovými kamennými zdmi. Jsou tu ale i stavby vytesané do skály s otvory v průčelí. Nejvíce staveb všech typů se nachází nedaleko Gelendžiku, kde byla objevena i sídliště a pohřebiště. Právě tam je jedna z nejzajímavějších skupin. Jsou to tři dolmeny v řadě na kopci. Hlavní je čtvercový, 4 x 4 metry, druhé jsou kruhové o průměru 4 a 5 metrů. Ty ale byly poničeny, nejspíš v 50. letech při kácení lesa. Další zajímavý je na úpatí kopce. Má tajný zadní vchod a v průčelí „falešný“. Všechny čtyři jsou obklopeny kamennými mohylami.

Umění neznámých tvůrců

Výzdoba v nalezených hrobkách je poměrně prostá. Jsou to motivy tvořené svislými čarami, vodorovnými klikatými liniemi, trojúhelníky a kruhy. Časté je nadpraží s průzorem, které je podepřené dvěma sloupy. Ve většině průzorů jsou jakési kamenné zátky, některé mají tvar penisu. V několika hrobech jsou nad sloupy reliéfy ženských prsů. Na dvorech byly nalezeny předměty z doby bronzové a železné, díky jimž archeologové stavby datovali. Jsou mezi nimi bronzové nástroje, keramika a ozdoby ze zlata, stříbra a polodrahokamů. Velmi neobvyklé jsou veliké kamenné koule, často jakési dvě spojené. Nalezeny byly i zvířecí plastiky.

Zdroj: Youtube

I přes svou rozmanitost mají kavkazské megalitické stavby shodné prvky s mnoha evropskými i asijskými. Jak tato podobnost, tak samotné stavby, nebyly dosud objasněny. Mnoho z těchto pozoruhodných staveb není v dobrém stavu. Projekty na jejich uchování a na ochranu před vandaly jsou podporovány několika institucemi.

Od roku 1997 Ústav pro studium dějin hmotné kultury Ruské akademie věd v Petrohradě; Ruské ministerstvo kultury (1998-2006); Státní výbor pro ochranu kulturního dědictví (Krasnodarská oblast, Rusko) (1998-2006); Ruský fond humanitních věd (1999-2002, 2006); Fond prezidenta Ruska (2001); National Geographic, Výbor pro výzkum a průzkum (2001, 2003).

Zdroje: www.ancient-origins.net, beforeitsnews.com