Dominantní část

To, jakou hemisféru používáte častěji, můžete zjistit skrze náš obrázek. Je na něm vyobrazená optická iluze kanálu Bright Side na YouTube. Díky ní zjistíte, zda využíváte spíše analytické schopnosti levé hemisféry nebo kreativní intuici hemisféry pravé. 

Mozek, jakožto složitý orgán, se skládá ze dvou hemisfér. Levá mozková hemisféra vyniká logickou analýzou a pravá mozková hemisféra fantazií. 

Zadívejte se po dobu několika vteřin na náš obrázek a zjistěte, zda vidíte první tygra nebo opici. Zjistíte, která strana mozku ovlivňuje vaše myšlení a chování více.

Tygr nebo opice

Pokud si jako první všimnete tygra, rozhoduje za vás levá část vašeho mozku. Jste pečlivý plánovač, který nedovolí, aby mu emoce hatily plány. Vynikáte logikou, jste realista, k výzvám přistupujete strategicky. Vaše rozhodování se řídí organizovaností a silným analytickým smyslem.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Pokud vás ale jako první zaujme opice, pravděpodobně vás ovládá spíše pravá polovina mozku. Jste kreativní jedinec se smyslem pro umělecké vyjádření, máte tendenci spoléhat se spíše na intuici než na kritickou analýzu. Jste impulzivní a emocionální.

Vždy následujete své srdce a neprobádané oblasti jsou vaší oblíbenou destinací. Vaše sklony ke snění často vedou k inovativním nápadům a poměrně netradičním řešením.

Není se čemu divit, pravá polovina mozku je spojená s představivostí, uměleckými schopnostmi a intuitivním rozhodováním.

Autorem této optické iluze je Roger W. Sperry, americký neurovědec a neurobiolog. Sperry jako první zdůraznil složitost mozkových hemisfér a odlišnost jejich rolí.

Dominantní mozková hemisféra neurčuje pouze kognitivní schopnosti. Poskytuje vhled také do vzájemného působení logických a tvůrčích schopností. Ačkoliv jedna hemisféra dominuje, je třeba si uvědomit, že mozkové hemisféry pracují v tandemu a tvoří soudržný celek.

Jejich cílem je vytvořit vyvážený a komplexní kognitivní profil, který vám pomůže orientovat se v životních výzvách a příležitostech.

Ať už se identifikujete jako tygr, nebo opice, je třeba si uvědomit, že všestrannost mozku vám umožňuje využívat silné stránky obou hemisfér a dojít tak k harmonickému spojení mezi analytickým myšlením a kreativní inovací.

Zdroje: themindsjournal.com, www.jagranjosh.com, nypost.com