Obří konstrukce

Domy prvních zemědělců spadající do doby kamenné byly obrovské stavby schopné ubytovat celé rodiny a zvířata. 

Zemědělci byli prvními osídlenci našeho území. Patřili do kultury s lineární keramikou. Díky nim se započal moderní způsob života. 

Zemědělci pěstovali plodiny a chovali dobytek. Znamenali výraznou změnu od původního - lovecko-sběračského - stylu života. 

To ale nebyla jediná změna, která s příchodem zemědělců v době kamenné nastala. Učinili také významný krok směrem k trvalému bydlení. 

Zemědělci stavěly tzv. dlouhé domy. Šlo o konstrukce s obdélným půdorysem a sedlovou střechou, vyrobené ze dřeva a hlíny. Domy zemědělců poskytovaly nejen komfort, ale také zázemí pro velké rodiny. 

Každý dům měl tři části. Pracovní, obytnou a privátní. Velikost těchto domů byla ohromující, délka mohla dosahovat až 60 metrů.

Byly moderní

Koncept dlouhých domů se objevil také v jiných kulturách. Podobné konstrukce se našly u Vikingů a některých indiánských kmenů v Severní Americe.

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Domy pak často tvořily sídliště. Důkazem jsou pozůstatky obydlí nelezené na jižní Moravě. Právě dlouhé domy znamenaly velkou a zásadní změnu ve způsobu života.

Nejdelší domy měřily až 60 metrů. Existovala i menší obydlí, vytvořená z kůlů a větví. Právě domy z doby kamenné přináší důležité informace o životě tamních lidí a změnách, kterými procházeli.

Zásadní změna ve způsobu života, kterou zemědělství přineslo, však nespočívala jen ve stavbě moderních domů. Zemědělský cyklus vyžadoval, aby lidé zůstali na jednom místě. Jen tak mohli pečovat o plodiny a dočkat se úrody.

To mělo dalekosáhlé dopady na celý způsob života, krajinu i kulturu.

Díky archeologickým nálezům dlouhých domů získáváme cenný vhled do života prvních zemědělců ve střední Evropě. Jejich domy byly útočištěm, úkrytem a důkazem inovace a  přizpůsobení se novým podmínkám.

Zdroje: www.ceskestavby.cz, www.virtualniarcheologie.cz, plus.rozhlas.cz