Náraz asteroidu před 66 miliony let vyvolal mohutné tsunami po všech světových oceánech. Vlny byly dlouhé neskutečných 1,5 km a voda se valila až rychlostí 143 km/h. Podle modelu, který byl moderními vědci vytvořen, pak vlny v Atlantském oceánu dosahovaly 15 metrů v severním Tichém oceánu 4 metrů. To jsme přečetli z usazených sedimentů v okolí Louisiany, kde byly nalezeny asymetrické megavlny o výšce 16 m, které poukazují na místo dopadu asteroidu v Mexickém zálivu. Simulace nám dává tušit, jak by asi podobné událost dopadla dnes. Zbraně proti ní totiž stále nemáme.

Na nový objev ohledně asteroidu, který vyhubil dinosaury, se podívejte v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Den, kdy vyhynuli dinosauři

Podle studie z roku 2020 se ničivá síla asteroidu dala předpokládat. Se Zemí se totiž srazil pod nejničivějším úhlem. Asteroid měřil 12 kilometrů a byl velmi rychlý – urazil až 43 000 km/h. Jeho dopad na Zemi pak vytvořil trhlinu o šířce 200 km.

Podle Seana Gulicka, profesora výzkumu na Institutu geofyziky Texaské univerzity, asteroid zasáhl planetu ve výšce asi 60 stupňů nad obzorem, což mu umožnilo vyvrhnout do atmosféry velké množství prachu a aerosolů. Dopadem vznikl asymetrický kráter, jenž měl neobvyklý tvar a vědci v něm, kromě jiných záhad, nalezli i unikátní sedimenty. Nárazem bylo vysláno do atmosféry neskutečné množství síry ve formě sirných aerosolů a 435 gigatun oxidu uhličitého.

Všechny vyvržené směsi pak vytvořily kolem planety jakýsi kryt, který snižoval dopadající sluneční teplo a světlo, čímž se klima Země drasticky změnilo. Průměrná teplota v tropech klesla z 27 stupňů Celsia na 5 stupňů, tudíž přestala probíhat fotosyntéza a s ní se zhroutila základna potravního řetězce na souši i v oceánu. A právě důsledkem bylo vyhynutí nejen dinosaurů, ale i mnoha dalších druhů.

Co se stalo minutu poté, co vymřeli dinosauři, ukazuje tato demonsttrace:

Zdroj: Youtube

Jak se Země změnila

Kromě výše zmíněného Zemi sužovaly silné smrtící kyselé deště, které zahubily další živočichy. A aby toho nebylo málo, vypukly požáry, jež na Zemi vyvolal dopad popela. Vědci tento jev přirovnali k zážehu suchého troudu. Kouř pak ještě více přispěl k hrozivé viditelnosti a dalšímu omezení slunečního světla.

Ochlazení se Země nezbavila přes deset let, což je sice velmi malý zlomek, ale s klíčovým dopadem.

Kdyby se tedy dnes Zemi stalo totéž, scénář by se pravděpodobně beze zbytku opakoval. Navíc by nebylo třeba vyhubit dinosaury, ale daleko menší jedince, včetně lidí. NASA nás však ujišťuje, že bychom o každém takovémto nebezpečí věděli včas.

Zdroje:

www.livescience.com, edition.cnn.com, nypost.com