Rodiče dítěte byli v šoku a rychle zavolali lékaře. Ten jim po několika minutách sdělil zdrcující zprávu. „Dorothy na následky pádu zemřela. Nezbývá nic jiného, než ji převést do pohřebního ústavu,” oznámil plačící Caroline Mary a jejímu manželovi, krejčímu Reubenu. „Pošlu sem kolegy. Do hodiny budu zpět.” Doktor si nasadil klobouk a odešel vyřídit potřebné dokumenty.

Jak slíbil, tak se také stalo. Za méně než šedesát minut už stál před dveřmi a zvonil za zvonek. Otevřela mu Carolinina rozzářená tvář. „Probudila se,” volala s nadšením. „Uložila jsem ji do postele. Je úplně v pořádku,” říkala mu cestou do pokojíčku. Lékař nevěřil svým vlastním očím. Malá Dorothy seděla v peřinách a hrála s panenkou. 

Dorothy Eady 

Po prohlídce doktor přiznal, že se spletl. „Holčička je v naprostém pořádku,” krčil nechápavě rameny. Po několika dnech se ale ukázalo, že se zmýlil. S Dorothy se dělo něco podivného. „Chci jít domů,” volala a usedavě plakala po tom, co svým rodičům popisovala, že se jí zdálo o obrovské budově se sloupy. 

Zdroj: Youtube

Caroline a Reuben nechápali, o jaké stavbě dítě hovoří. Zjistili to až o rok později, kdy se vydali do Britského muzea v Londýně. Když vstoupili do expozice starověkého Egypta, Dorothy s nadšením probíhala chodbami a líbala sochám nohy. „Tady jsem doma,” ukazovala kolem sebe. Od té doby nutila rodiče, aby muzeum navštěvovali každý týden. „To ji přejde,” slibovali rodinní přátelé. „Každé dítě potřebuje svůj svět fantazie,” konstatovali. Dorothy ale její láska k Egyptu neopustila. Právě naopak. Čím byla starší, tím více byla krajinou pyramid fascinována. Došlo to až tak daleko, že byla vyloučena z nedělní školy, protože se hádala s knězem, které náboženství je lepší. Zda křesťanství nebo uctívání boha slunce Re.

Dorothy a její reinkarnace

Přestože si Dorothy nemohla dovolit vyšší vzdělání, o starověké civilizaci se snažila nastudovat co nejvíce. V Britském muzeu byla doslova „pečená vařená”. Přesvědčila dokonce i významné egyptology, jako byl Sir E.A. Wallis Budge, aby ji naučili základy luštění hieroglyfů. V době dospívání popisovala, že ji v noci navštěvuje faraon Seti I. Tyto historky a chování spojené s náměsíčností vedlo k tomu, že byla několikrát hospitalizována v psychiatrické léčebně. 

Když Dorothy dospěla. Nechala se zaměstnat jako kreslířka a redaktorka egyptského časopisu vydávaného v Londýně. Stala se bojovnicí za moderní egyptský nacionalismus a také za slávu faraonského věku. Zde se seznámila se pohledným studentem Emam Abdel Meguidem, kterého si v roce 1931, ve svých 27 letech, vzala za muže.

Po příjezdu do Egypta prý Dorothy políbila zem a oznámila, že je konečně doma. I přesto, že zanedlouho porodila syna, jemuž dala jménu Seti, často navštěvovala staré památky, povídala si s archeology i místními učenci. Svému manželovi a všem, již ji byli ochotni poslouchat, vyprávěla o svém „životě před životem“. Tvrdila, že zde žila kolem roku 1300 př. n. l. a jmenovala se Bentreshyt. Byla panenskou kněžkou bohyně Isis a milenkou faraona Setiho I., otce Ramesse II. Velikého, se kterým dokonce otěhotněla. Tím však porušila slib čistoty a hrozilo ji veřejné zostuzení a trest smrti. Aby nemusela čelit skandálu, raději spáchala sebevraždu.

Zdroj: Youtube

Emam Abdel byl z chování své ženy, jež si začala říkat „Omm Seti“, což v arabštině znamená „matka Seti“, znepokojen. V roce 1936 proto požádal o rozvod. Dorothy si ale s rozpadu manželství těžkou hlavu nedělala. Nechala se zaměstnat na ministerstvu starožitností a začala spolupracovat s vědci a archeology.

Egyptská tušení

Přestože byla považována za dost výstřední, egyptologové byli z jejích znalostí nadšeni. Při vykopávkách dávala pokyny, kde mají hledat a pomohla tak odhalit řadu vzácných artefaktů a památek. Na začátku sedmdesátých let oznámila „nejpravděpodobnější umístění Nefertitiiny hrobky”. Ta se měla nacházet blízko Tutanchamonovy, což ale bylo v rozporu s tehdy převládajícím názorem, že v Údolí králů se již žádné nové mumie nenajdou. V roce 2015 egyptolog Nicholas Reeves publikoval článek, pravděpodobně potvrzující nález místa posledního odpočinku nejkrásnější egyptské královny.

Dorothy se až do své smrti v roce 1981 zabývala egyptským folklorem a náboženstvím. Pomáhala s překlady hieroglyfů a spolupracovala na řadě odborných publikací. Na důchod se přestěhovala do Abydu, aby byla co nejblíže chrámu, který nechal vybudovat Seti I.

Zdroj:

www.mysteriesrunsolved.com,www.en.wikipedia.org