Postava s obřím mužstvím

Obr z Cerne (Cerne Giant) v kopci měří 55 metrů. Je tak možné spatřit ho jen z protějšího hřebene hory nebo ze vzduchu. Je to vcelku primitivní kresba. Pusu naznačuje čára, oči kruhy. Tři jednoduché linie na každé straně jsou žebra, má výrazné bradavky. Nejlépe je však ztvárněn ztopořený penis dlouhý téměř deset metrů. V levé natažené ruce má obrovský kyj. Kresba jsou vlastně mělké příkopy vyplněné drcenou křídou. Dlouho se badatelé domnívali, že je to pravěké dílo. Nedávný výzkum zkoumání vzorku křídy z nejhlubších vrstev ukázal, že pochází z let 700 až 1100 n. l. V průběhu let byl dorsetský obr upravován. Zarostl travou, pak byl znova objeven a opět vyhlouben.

Co bylo motivací výtvoru?

Vysvětlení co vedlo tvůrce vzít do ruky motyky a jít „kreslit do kopce“ jsou různá, ne však přesvědčivá. Věrohodně zní, že je to Herkules, který byl zobrazován s kyjem a nahý. Ten byl ale symbolem síly, ne „mužnosti“. Proč tedy penis? Objevily se i teorie, že obr prostě symbolizuje plodnost. A opět otázka. Proč má ale v ruce kyj? Někteří badatelé se přiklánějí k možnosti, že je to obr, který dle lidové pověsti sužoval krajinu a místní ho zabili, nebo keltský bojovník, který původně držel v ruce useknutou hlavu. Existovaly i domněnky, že je vyobrazením Olivera Cromwella, který byl nepřáteli ironicky nazýván Herkulem.

Zdroj: Youtube

Obr má své jméno

Vzhledem k tomu, že je obr v celé své kráse vidět pouze z výšky, je patrné, že byl určen bohům. Kyj v ruce obra ukazuje, že je to lovec. Souhvězdí Orion je pojmenováno po bájném řeckém lovci. Zobrazován je jako kráčející muž se vztyčenou rukou a lukem. I Obr z Cernu má rozkročené nohy, což naznačuje chůzi. Má i zvednutou ruku. Vzhledově spolu souhlasí. A penis? Odpovědí je Usir a Keltové. Usir byl staroegyptský bůh plodnosti, úrody a bůh zemřelých. Přítomnost keltských válečníků v Egyptě je doložená, stejně jako vliv egyptské kultury nejen v Británii, ale jinde v Evropě. A bohové v životě Egypťanů hráli velkou roli. Je možné, že byli místní Keltové ovlivněni úctou Egypťanů v bohy. A tak si stvořili svého Usir-Oriona, aby si i oni získali přízeň bohů. Tato nebeská postava je zcela jistě dílem celé komunity. Nezdá se pravděpodobné, že by ho vytvořil jeden člověk. Nový bůh Usir-Orion je i dokladem propojení kulturních a duchovních vlivů.

Zdroje: www.ancient-origins.net, www.nationaltrust.org.uk, www.newyorker.com