Kolem roku 1500 napsal asistent benátského velvyslance v Anglii dopis, v němž se podivoval nad zvláštním postojem výchovy dětí. „Angličané si své potomky nechají doma do sedmi nebo devíti let a pak je vyženou do tvrdé služby k jiným lidem, kde musí zůstat dalších deset let. Děje se to bez ohledu na společenskou třídu.”

Když se na tuto praxi zeptal samotných rodičů, s klidem mu vysvětlili, že jde o dobro jejich dítek. „Mám podezření, že jim vyhovuje mít v domácnostech cizí ratolesti, protože je mohou méně živit a nutit je tvrději pracovat.”

Dospívající ve středověku

Toto svědectví podle historiků osvětluje systém výchovy, který fungoval ve střední a severní Evropě ve středověku a raném novověku. Jen málo rodin si mohlo dovolit své potomky poslat do škol a nechat je v klidu doma. Z tohoto privilegia se mohli těšit hlavně ti, kteří byli předurčeni stát se duchovními, později například budoucí lékaři.

Výhodnější bylo, aby šly děti do služby nebo do učení. „Rodiče vás dokáží naučit jen něco. Další dovednosti získáte jen díky tomu, že studujete u jiných,” vysvětluje Jeremy Goldberg z University of York. „Stejně jako dnes spoléháme na systém vzdělávání, ve středověku tuto roli zastávali příbuzní a přátelé.”

Pro mnoho mladistvých ale bylo opuštění rodiny traumatizující záležitostí. Negramotní služebníci neměli žádné prostředky, jak komunikovat se svými rodiči a sourozenci. Pracovali každý den, bez nároku na volno. Než si zvykli, mohli se cítit opuštění. Roky mimo domov ale na druhou stranu poskytly teenagerům možnost, jak si vydělat peníze, získat dovednosti, navázat sociální kontakty a pochopit, jak funguje společnost, v níž vyrůstají. 

Škola života

Před nástupem do služby byla běžně sepsána smlouva o poskytování služeb, která definovala podmínky jako výšku platu, délka nebo nárok na bydlení. Většina dospívajících bydlela pod střechou svého pána, což ale často vedlo k řadě problémů.

Zdroj: Youtube

Především náctileté dívky se mohly setkat se zneužíváním. Historici upozorňují, že násilná konfrontace se sexualitou často vedla k pokřivenému pohledu, že když budou „po vůli”, získají něco navíc.  

www.bbc.com, www.thoughtco.com