Historici odhadují, že v Římské říši tvořili otroci 25 až 40 % společnosti. Buď se již jako bezpráví narodili nebo se jimi stali. Většinou šlo o válečné zajatce, zběhlé žoldnéře, trestance, odložené děti nebo oběti pirátství. 

Nejvíce cenění byli ti jedinci, kteří byli vzdělaní v různých vědních oborech, řemeslníci, ale především mladé dívky. Důvod je jasný. Poměr mužů a žen byl v Římě na konci 1. století n. l. více než 7: 3. Někdy se tedy cena za dobře stavěnou krasavici vyšplhala až k desetinásobku průměru. V přepočtu až k 21 milionům korun. Jak za jeden prodej získat tak pohádkové jmění? Stejně jako dnes, i na starověkém tržišti byla důležitá reklama.

Dražba otrokyň

Den dražitele otrokyň začínal brzy ráno. Dohlédl na to, aby se dámy okoupaly a upravily. Někdy jim byly půjčené jednoduché ozdoby. Každá z nich poté dostala cedulku, na níž byly napsané všechny její dovednosti, vzdělání, zdravotní stav, věk a místo původu. Tato oznámení fungovala jako billboard. 

Prodejce se poté se svým „zbožím” vydal na prostranství za chrámem Castora and Polluxe nebo k Panteonu, kde probíhal trh. Své otrokyně seřadil a jednu po druhé představil zástupu potenciálních kupců. Čím květnatěji dokázal popsat jednotlivé přednosti, tím vyšší mohla být její cena.

Toto ponižující divadlo ale u slov nekončilo. Každý, kdo chtěl, mohl k ženě přistoupit a ujistit se, že netrpí žádnou fyzickou vadou, která by později vedla k reklamaci. Kontrolovaly se zuby, paraziti ve vlasech, a tzv. zkouškou dvou prstů její propagované panenství.

Postavení otrokyň

Otrokyně mohla pracovat jako služka, kuchařka, kojná, chůva a vychovatelka dětí, švadlena nebo správkyně domu. Její kvalita života závisela pouze na tom, jaký byl její pán člověk. Obecně se ale dá konstatovat, že tyto ženy ve starém Římě čelily nejen ztrátě svobody, ale také vykořisťování a zneužívání. 

Zdroj: Youtube

Vlastník měl nad otrokyní plnou moc, určoval její roli a povinnosti. Nakládal s ní, jak sám uznal za vhodné. Proto bylo zcela běžné, že s ní udržoval sexuální vztah, což bylo z právního hlediska legální, nebo ji nabízel jako prostitutku.

Zdroje: www.dk.upce.cz, www.wondriumdaily.com, www.discover.hubpages.com, www.malevus.com, www.thecollector.com