www.stoplusjednicka.cz, www.dejepis.com, www.britannica.com

Druhá světová válka byla největším a nejkrvavějším ozbrojeným konfliktem v lidské historii. Probíhala v letech 1939 až 1945 a zapojily se do ní stovky milionů lidí z celého světa. Válka měla celosvětové dopady a ovlivnila téměř všechny aspekty lidského života, včetně ekonomiky, politiky, kultury a společnosti.

Druhá světová válka vypukla po několika letech rostoucího napětí v Evropě způsobeného nástupem nacistického režimu v Německu a jeho snahou o expanzi a ovládnutí celého kontinentu.

Válka se brzy rozšířila do dalších částí světa - Asie, Afriky a Tichomoří.

Během války došlo k masivním útokům na civilní obyvatelstvo, genocidě a etnickým čistkám. Boje se vedly na všech kontinentech a využívaly se nové technologie, nejničivější z nich byla atomová bomba.

Po skončení války následovaly rozsáhlé změny ve světovém uspořádání, včetně vzniku nových mocností a výrazného posunu v mezinárodních vztazích. Druhá světová válka měla obrovský vliv na další vývoj celého světa a její důsledky se projevují až do současnosti.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Jak jste na tom se znalostmi z druhé světové války vy? Zkusit si můžete náš kvíz:

1. Jaké je přesné datum zahájení druhé světové války? 

a) 1.10.1939
b) 1.9.1939
c) 2.9.1939

2. Který stát napadli Němci jako první?

a) Velkou Británii
b) Francii
c) Polsko

3. Jak se celým jménem jmenoval německý kancléř a vůdce NSDAP?

a) Adolf Eichmann
b) Adolf Hitler
c) Adolf Born

4. V jaké bitvě utrpěly USA pořážku s Japonci?

a) při útoku na Marsh Harbour
b) při útoku na Pearl Harbor
c) při útoku na Darling Harbour

5. Na jakém území se Německu dostalo největší pořážky v této válce?

a) Albánie
b) Francie
c) SSSR

6. Kdo provedl atentát na Heydricha?

a) Syrový - Kubiš
b) Gabčík - Kubiš
c) Opletal - Kubiš

7. Jak se jmenoval pakt o podepsaný :

a) Molotov - Suvorov
b) Ribbentrop - Molotov
c) Dönitz - Molotov

8. V jakém měsíci roku 1945 Německo kapitulovalo?

a) březen
b) duben
c) květen

9. Jaký je odhadovaný počet obětí druhé světové války?

a) 30 mil.
b) 40 mil.
c) 60 mil.

10. Kdy přesně nastal konec druhé světové války?

a) 1. 1. 1945
b) 1.9. 1945
c) 2. 9. 1945

Správné odpovědi: 1 b, 2 c, 3 b, 4 b, 5 c, 6 b, 7 b, 8 c, 9 c, 10 c