Pokud se skutečně jedná o druhý měsíc, odkud se vzal? Vědci ve studii z konce loňského roku píší, že toto nebeské těleso obíhající kolem Země je "měsíční materiál". Nesleduje však tradiční dráhu, ale krouží po trajektorii připomínající vývrtku anebo nebeský tanec. O tom, jak vědci našli druhý měsíc obíhající Zemi, hovoří toto video:

Zdroj: Youtube

Vztah Země a Měsíce. Nebo měsíců?

Nebeské těleso z měsíčního materiálu má jen 50 m v průměru a tančí kolem Země. Jako logické vysvětlení se zdá, že protože je náš Měsíc neustále bombardován nebeskými tělesy, mohl by jeho kousek odletět a pak se ocitnout v blízkosti Země. Země na Měsíci v mnohém závisí, protože pokud by náš Měsíc náhle zmizel, čelili bychom vážným problémům. Podmínky pro živé bytosti by se v průběhu tisíců až milionů let dramaticky změnily. Rovněž bez Měsíce by se opět ztratila stabilita zemské osy a s ní i naše předvídatelné teploty.

Trajektorii tohoto „nového a dočasného" objektu ovlivňuje gravitace Slunce a vypadá jako tanec i proto, že je objekt na dráze podobné Zemi.

Kolik měsíců vlastně máme?

Postgraduální student Ben Sharkey z Lunar and Planetary Laboratory na Arizonské univerzitě a hlavní autor loňského článku využil ke své studii práci o měsíčních vzorcích z mise Apollo 14. V roce 1971 byly na Zemi přivezeny vzorky, které po porovnání se vzorky z Sharkeyho dalekohledu ukázaly shodné výsledky. To je podle vědce důkazem, že Kamo'oalewa je skutečně druhým měsícem naší Země.

Ale nejen to! Dokazuje to i fakt, že je zároveň i malou částí našeho již existujícího Měsíce.

Bohužel však nezůstane kolem naší Země příliš dlouho. Odhaduje se, že po 300 letech přeruší svou oběžnou dráhu a odejde sám.

Toto překvapivé zjištění rovněž otvírá mnohem širší otázku, že naše Země může mít i další mini-měsíce, které jsme dosud neobjevili. O malých blízkozemních planetkách toho dosud moc neznáme. Mini-měsíce jsou malé a rychle se pohybující planetky, jež se na oběžné dráze kolem Země zachytí jen na určitou limitovanou dobu. Kdybychom to dokázali změnit, mohli bychom lépe porozumět populaci objektů, z nichž pocházejí, včetně velkých asteroidů.

Poznáme mini-měsíce v budoucnu?

Předpokládaná velikost mini-měsíců je až 1-2 metry. Buď mohou jen proletět kolem Země nebo provést alespoň jeden oběh kolem planety, ale nakonec zmizí a vstoupí do naší atmosféry.

"Mini-měsíce jsou ideálním cílem pro přivezení značných kusů materiálu z asteroidů, chráněných kosmickou sondou, které by pak mohly být podrobně studovány na Zemi," říká doktor Mikael Granvik, působící na Technické univerzitě ve Švédsku a na Helsinské univerzitě ve Finsku. Podle něj mise obvykle vracejí na Zemi jen nepatrné množství materiálu a meteority zase při jejich průchodu zemská atmosféra ničí.

Jakmile tedy začneme tyto mini-měsíce nacházet ve větší míře, budou ideálními cíli pro družicové mise. Zároveň by mohly být i odrazovým můstkem pro zkoumání dalších nebeských těles.

O zvláštním objektu, který krouží kolem Země jako měsíc, pojednává toto video s 12 miliony zhlédnutí:

Zdroj: Youtube

Zdroje:

en.wikipedia.org

interestingengineering.com

www.messagetoeagle.com