Jako sysel

Jistý Francouz zdědí ve městě Evreux prostorný dům a rozhodne se do něho nastěhovat. Je nasnadě, že si ho chce zvelebit dle svého vkusu. Začne tedy „likvidací“ nábytku a zděděnými předměty, které se rozhodne prodat. Jeho dům navštíví aukcionář Feirfort, aby vše ocenil. Jak později pro místní tisk uvede, zcela přehlédne, že na spodní straně staré stolu je připevněná plechová krabička. Tu naštěstí objeví dědic sám a zjistí, že plná zlatých mincí. Později pak, že to není jediná skrýš. Zlato také objeví pod hromadou starého oblečení a na dalších místech. Když začne rekonstruovat koupelnu najde v podlaze prohlubeň, která skrývá bednu od whisky. Možná by ho lahev zlatavého moku potěšila, ale bylo to zase „jen to“ zlato. V tu chvíli se rozhodne zavolat svého právníka, aby všechen nalezený vzácný kov sepsal.

Bonusové dědictví

Jakou hodnotu měla nemovitost, který dotyčný zdědil, žádný zdroj neuvádí, ale obsah skrýší byl vyčíslen. Celkem 5 000 zlatých mincí, dva zlaté pruty, každý o váze 12 kg a 37 zlatých jednokilových slitků dohromady vážilo 100 kilo. Jejich hodnota byla 3,5 milionů eur. V pozůstalosti zesnulého byly později nalezeny certifikáty o pravosti zlata a také záznamy, že bylo legálně zakoupeno v 50. a 60. letech minulého století.

Původ zlata i jeho nabytí dědicem domu byly pečlivě prozkoumány, aby se předešlo veškerým pochybnostem a případným vzneseným nárokům na zlato ze stran dalších žijících příbuzných. Bylo prokázáno, že dědic domu je jediný, který měl na zlato nárok. To bylo následně prodáno v aukci domácím i zahraničním zájemcům. A tak si šťastný majitel svůj zděděný dům mohl vesele zvelebovat. O své nabyté miliony se však musel podělit s Francií. Podle platného zákona jí připadlo 45 procent z aukčního prodeje.

Zdroje: www.theguardian.com, www.bbc.com