Hladina řeky Dunaje povážlivě poklesla a odkryla tajemství v podobě několika trupů lodí, které zde byly pohřbeny 70 let. V roce 1944 potopila černomořská flotila nacistického Německa stovky lodí, aby nepadly do rukou postupujícím sovětským vojskům. Při nízkém stavu vody v Dunaji pak po desetiletí tyto braky bránily plynulosti říční dopravy.

Přes dvacet vraků různé kondice brzdí říční dopravu

V okolí Prahova ve východním Srbsku bylo objeveno více než 20 potopených lodí, které odhalily vlny veder a sucho, ještě více umocněné globálním oteplováním způsobeným člověkem.

Většina z těchto vraků stále skrývá metráky munice a výbušnin. Právě kvůli nim jsou pak velkým ohrožením pro tamější lodní dopravu. Stejně tak se některé lodě, rozeseté po celém korytě řeky, stále pyšní jejich věžičkami, velitelskými můstky, zlomenými stěžni a pokroucenými trupy. Další vraky leží z větší části ponořené pod písečnými náplavy.

Podívejte se na toto video:

Zdroj: Youtube

V březnu tohoto roku vypsala srbská vláda výběrové řízení na záchranu trupů a odstranění munice a výbušnin z lodí. Pokud k této operaci dojde, jsou přepokládány náklady ve výši 29 milionů eur, v přepočtu téměř 710 milionů korun.

"Německá flotila za sebou zanechala velkou ekologickou katastrofu, která nás ohrožuje," řekl důchodce Velimir Trajilovič, z Prahova. On sám je autorem knihy o těchto německých lodích.

Ohroženi jsou také pracovníci místního rybářského průmyslu.

Měsíce sucha a rekordně vysoké teploty zkomplikovaly říční dopravu na životně důležitých tepnách i v jiných částech Evropy, včetně Německa, Itálie a Francie. A právě v Srbsku se úřady uchýlily k bagrování, aby udržely plavební cesty na Dunaji otevřené. Právě u Prahova pak zúžily některé haluze splavný úsek ze 180 metrů na pouhých 100 metrů, aby zde byl vyšší průtok vody a vyšší hladina.

Katastrofickou a nebezpečnou situaci mapuje i toto video:

Zdroj: Youtube

Zdroje:

www.msn.com

www.cbsnews.com

www.rferl.org