Toto obří dravé monstrum vládlo pravěkým mořím. Před dunkleosteusem nebylo úniku

Elena Velímská | 20. 6. 2022

Pravěké oceány devonu, možná počátku karbonu, obývali draví živočichové v brnění – vymřelá třída rybovitých obratlovců – pancířnatci. Jako predátoři byli na vrcholu potravního řetězce. A jak naznačují poslední vědecké poznatky, dokonce se požírali navzájem.

První nálezy

První zkamenělé ostatky tohoto pravěkého obřího tvora dunkleosteusa byly objeveny v roce 1867. Živočich byl pojmenován na počest amerického paleontologa a kurátora oddělení paleontologie obratlovců přírodovědného muzea v Clevelandu D. H. Dunkleho (1911-1984), který zasvětil svůj výzkum a práci zkamenělinám ryb. Je to složenina paleontologova jména a řeckého slova osteon, což znamená kost. Ač byly zkamenělé pozůstatky dunkleosteusa objeveny na mnoha místech, například, v Severní Americe, Maroku, Polsku a Belgii a bylo popsáno deset druhů, o některých menších se ví v podstatě málo. Většina poznatků vychází z rekonstrukcí koster. Největším a nejlépe prozkoumaným druhem je Dunkleosteus terrelli. Ve své době byl jedním z nejvyspělejších živočichů.

Dravec bez zubů

Stejně jako všichni pancířnatci měl i Dunkleosteus terrelli kostěný hlavohrudní krunýř spojený kloubem, který ho chránil před jinými dravci. Obýval mělká moře, kde nacházel dostatek potravy. Odhaduje se, že vážil až 3 600 kilo a měřil přes devět metrů. Měl mohutnou lebku. Ač to byl obávaný predátor, neměl zuby, jen dvě řady silných ostrých kostěných výčnělků. Ale jeho prodloužené čelisti měly neskutečně silný stisk, který si nikterak nezadal se stiskem T-rexe nebo dnešních krokodýlů. Byl nejmohutnější ze všech ryb devonu, možná vůbec největší ryba všech dob. Předpokládá se, že nebyl nijak zvlášť dobrý plavec.

Zdroj: Youtube

Vynikající lovec

Tento obrovský druh dunleosteuse dokázal neskutečně rychle zaútočit a otevřít tlamu a pak skousnout. Lovil úplně všechno. Dokázal rozdrásat i prastaré žraloky, lámat a drtit kosti. Nějaká ta schránka pravěkých měkkýšů bylo to nejmenší, natož pak „brněním“ chráněné menší druhy pancířatců, jak ukazují nálezy jejich poškozených krunýřů. Rybí kosti a další natrávené či nestrávené zbytky potravy ve fosiliích naznačují, že se d. terreli napadali i navzájem. Předpokládá se, že dunkleosteus byl jedním z prvních živočichů, který rodil živá mláďata. Žil nejspíš někdy před 380 miliony let (některé údaje se liší, uvádí se 360-370 mil. let). V každém případě to byl jeden z nejnebezpečnějších mořských dravců všech dob.

Vědci objevili největšího dinosaura všech dob: Obří monstrum nezabil ani T-Rex
Cestování

Vědci objevili největšího dinosaura všech dob: Obří monstrum nezabil ani T-Rex

Zdroje: mysteriesrunsolved.com, dinopedia.fandom.com

Tagy Belgie Cleveland Maroko Polsko ryby Severní Amerika živočichové