S tímto tvrzením přišel americký fyzik a emeritní profesor na katedře anesteziologie a psychologie Stuart Hameroff a britský matematik na Oxfordské univerzitě sir Roger Penrose. Podle nich funguje lidský mozek jako biologický počítač a lidské vědomí je pouhým softwarovým programem. 

„Vyvinula se duše mezi mozkovými neurony, jak tvrdí většina vědců, nebo tu už v nějakém smyslu byla, jak učí náboženství?” ptají se Penrose a Hameroff. „Naše teorie vyhovuje oběma názorům, což naznačuje, že vědomí pochází z kvantových vibrací v mikrotubulech. To jsou proteinové polymery uvnitř mozkových neuronů, řídící neuronální i synaptickou funkci.”

Přežije vědomí po smrti?

Navíc, podle jejich hypotézy, nazvané jako „řízená objektivní redukce“ (Orch-OR), je duše zachována i po smrti.

Zdroj: Youtube

„Když srdce přestane bít, mikrotubuly ztratí svůj kvantový stav. Informace v nich obsažená ale nemůže být zničena. Pouze se rozptýlí do vesmíru,” píší odborníci. „Pokud pacient po resuscitaci ožije, informace se vrátí. Člověk pak řekne, že měl zážitek blízký smrti.”

Sir Roger Penrose zároveň tvrdí, že toto „proto-vědomí” je schopné nejen cestovat skrz různé vesmíry, ale také dokáže přežít velký třesk a postupně se vyvíjet. Stuart Hameroff zase předpokládá, že všichni lidé jsou propojeni díky kvantové provázanosti, neboť v rané fázi vesmíru byly částice blízko sebe.

Duše v nás

Emeritní profesor je přesvědčen, že kvantové informace se z mikrotubulů neztrácí, proto je cizí „proto-vědomí” v neustálém kontaktu s naším a společně vytváří fyzikální zákony vesmíru.

Zdroj: Youtube

Tato teorie je ve vědeckém kruhu považována za velmi kontroverzní a řada odborníků s ní nesouhlasí. Hlavním problémem je samotná definice vědomí, a tedy otázka, kde ho hledat.

Zdroj:

www.is.muni.cz/publication, www.sciencedaily.com, www.curiosmos.com, www.en.wikipedia.org