Stejný myšlenkový experiment navrhl již v roce 1961 nositel Nobelovy ceny Eugen Wigner a dostal název "Wignerův přítel“. Relativita ukázala, že pozorovatelé nemusí vnímat současné události ve stejném čase, zatímco kvantová mechanika nám říká, že pozorovatelé ovlivňují své experimenty. Nový experiment pak ukázal, že nejméně dvě různé reality mohou existovat najednou.

Experiment byl zdokonalen a zahrnoval vytvoření složitého optického systému, v němž fotony mohly procházet dvěma různými cestami. Byly navrženy tak, aby byly přesně stejně dlouhé, což znamená, že fotony měly dorazit ve stejný čas. Výzkumníci však do jedné z cest zavedli řadu zpoždění, což znamenalo, že fotony přicházely v různou dobu. Výzkumníci pak měřili chování fotonů při průchodu systémem. Na video o tomto pokusu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Výsledek: Dvě reality

Výsledky experimentu byly překvapivé. Vědci zjistili, že chování fotonů odpovídá představě, že existují ve dvou různých verzích reality současně. Jinými slovy, zdálo se, že fotony se nacházejí na dvou různých místech současně.

To je pozoruhodný výsledek, protože potvrzuje dlouho zastávanou teorii kvantové mechaniky známou jako interpretaci mnoha světů. Podle této teorie existuje nekonečné množství paralelních vesmírů, z nichž každý má svou vlastní verzi reality.

Chápání světa kolem nás

Důsledky tohoto experimentu jsou významné. Představa, že mohou existovat dvě verze reality současně, zpochybňuje naše chápání světa kolem nás. Naznačuje, že realita může být mnohem podivnější a složitější, než jsme si dosud mysleli.

Má to důsledky nejen pro naše chápání fyziky, ale také pro naše chápání vědomí a povahy samotné reality. Vyvolává to též otázky o základní povaze vesmíru a našem místě v něm.

Další výzkum

Experiment provedený týmem Glasgowské univerzity je teprve začátkem. K potvrzení a rozšíření těchto zjištění bude zapotřebí další výzkum. Mohlo by jít o složitější experimenty s různými typy částic nebo různými optickými systémy.

Je však zřejmé, že tento experiment otevřel nové možnosti výzkumu podstaty reality a základních fyzikálních zákonů. Výsledky tohoto experimentu budou mít pravděpodobně významný dopad na naše chápání světa kolem nás v následujících letech.

Na zajímavé video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Závěr – bude potřeba další výzkum

Nedávný experiment, který provedli vědci z Glasgowské univerzity, poskytl důkaz, že mohou existovat dvě verze reality současně. Tento převratný výsledek zpochybňuje naše chápání světa kolem nás a vyvolává otázky o povaze samotné reality.

Ačkoli k potvrzení a rozšíření těchto zjištění bude zapotřebí dalšího výzkumu, otevřel tento experiment nové možnosti výzkumu základních fyzikálních zákonů a podstaty vesmíru. Je zřejmé, že důsledky tohoto experimentu budeme pociťovat ještě dlouhá léta, protože budeme pokračovat ve zkoumání záhad světa kolem nás.

iflscience.com, www.livescience.com/reality-photons.html, www.livescience.com/photons-before-after.html, en.wikipedia.org/wiki/Eugene_Wigner