V uhelných slojích všude možně po světě se občas najdou záhadné předměty. Železné hrnce, zinkové vázy, otisky starověkých vozů. To jsou jen zběžně artefakty, které byly v uhlí objevené. A do této kategorie spadají i tyto podivné „knoflíky“. I ty jsou totiž v rozporu s moderními vědeckými paradigmaty.

Záhadné kulaté předměty nalezené v uhlí matou vědce. Jejich objev vyvolává otázky ohledně našeho chápání historie Země, a podle některých dokonce připouští možnost existence dávných civilizací, které předcházely té naší. Uhlí je totiž staré několik set tisíc let.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Prapodivné úchytky se našly v uhlí

Uhlí, jehož stáří se odhaduje na přibližně 300 milionů let, bylo vykopané v dole nacházejícím se v blíže neurčené oblasti. Kulaté předměty připomínající kliky dveří nebo nábytkové úchytky objevili horníci, kteří těžili uhlí hluboko pod zemí. Jejich dokonale kulatý tvar a složitý design ostře kontrastují s pradávným uhlím, což záhadu ještě prohlubuje.

Vědci vzorky důkladně analyzovali a použili různé metody, aby objasnili jejich povahu a stáří. Navzdory svému úsilí však dosud nenabídli žádné vysvětlení původu těchto záhadných předmětů. Jejich přítomnost v uhelné vrstvě naznačuje souvislost s dávnou dobou a možná dokonce zpochybňuje naše současné chápání historie.

Předměty vyrobila vyspělá civilizace

Jedna z hypotéz, kterou vědci navrhli, předpokládá, že kulaté předměty by mohly být pozůstatky dávné civilizace, která existovala před miliony let. Tato myšlenka naznačuje existenci vyspělých společností, které předcházely té naší, a jejichž znalosti a technologie byly daleko za hranicemi toho, co jsme dříve považovali za možné. Pokud by se tento objev potvrdil, znamenalo by to převrat v našem chápání lidských dějin a podnítilo by to přehodnocení našeho místa ve světě.

Jsme skutečně tak vyspělí?

V současné době probíhají další výzkumy, jejichž cílem je určit složení a materiál předmětů nalezených v 300 tisíc let starém uhlí. Odhalení by mohlo poskytnout cenná vodítka k odhalení jejich skutečné povahy. Vědci doufají, že důkladná analýza a pokročilé datovací techniky umožní nahlédnout do stáří a účelu těchto matoucích artefaktů.

Nález těchto záhadných kulatých předmětů v uhlí před třemi lety slouží jako připomínka toho, že se o dávné minulosti Země máme stále co učit. Možnost existence dávných civilizací a jejich existence v dávno zapomenutých dobách představuje výzvu konvenční moudrosti, podněcuje představivost badatelů, veřejnosti i konspiračních teoretiků. Je totiž možné, že naši předkové či jiné „lidé“ již podobných úspěchů dosáhli nepředstavitelně dávno, před 300 miliony let.

Při snaze odhalit tajemství ukrytá v těchto neobvyklých objektech vědci podporují otevřenou mysl a vítají teorie z různých oborů. Odpovědi na záhadu těchto artefaktů připomínajících úchytky dveří se možná skrývají ve vzdálené minulosti, čekají na své odhalení a nabízejí pohled do zapomenuté kapitoly historie Země.

Zdroje: earth-chronicles.com, anomalien.com