Vzácný nález

Osmiletá dívka, nesoucí jméno Elise, si hrála na školním dvoře, když spatřila kus skla. Elise chtěla sklíčko zvednout. V tom okamžiku si však všimla kamene povalujícího se vedle. „Chtěla jsem zvednout kus skla a vedle ležel zvláštní kámen," uvedla dívka. 

Elise, nadšená svým nálezem, donesla předmět třídní učitelce. Ta si hned všimla, že několik centimetrů dlouhý předmět není jen obyčejný kámen. Rozhodla se proto kontaktovat místní úřady. „Předmět vypadal starobyle a bylo patrné, že je vyrobený z křemene," uvedla Karen Drangeové, Elisina učitelka. 

Elisin nález je zvláštní sám o sobě. Křemen, tvrdá sedimentární hornina, se totiž v Norsku přirozeně nevyskytuje.

Poté, co Karen Drangeová kontaktovala okresní úřad ve Vestlandu, kterému se podobné "pravěké" nálezy obvykle hlásí, se zjistilo, že jde o dýku z doby kamenné. 

Dýka má šedohnědé zbarvení a její hrany jsou zbroušené do tvaru ostrých zubů. Vědci předpokládají, že mohlo jít o předmět používaný na rituálních obřadech. Podobné dýky zná historie jako obětní předměty. 

Tisíce let stará dýka

S identifikací starobylého předmětu pomáhala archeoložka Louise Bjerre Petersenová. Předmět pečlivě prozkoumala a potvrdila, že se skutečně jedná o dýku, jejíž stáří je 3700 let. „Kámen je krásná křemenná dýka z období neolitu. Je to neuvěřitelně jemná dýka. Jde o velmi vzácný nález," uvedla Petersenová.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Po nalezení dýky zahájil okresní úřad ve Vestlandu na místě nálezu výkopové práce. Cílem bylo zjistit, zda se zde nenachází ještě další předměty. Nic dalšího se ale nenašlo. 

„Přímo tady jsme nenašli ani další předměty, ani stopy doby kamenné, ale dýka, kterou Elise našla, je zcela unikátní. Přispěje k dalšímu výzkumu doby kamenné v západním Norsku," řekla Petersenová. 

Podle výzkumu Dánského národního muzea sloužily křemenné dýky z doby kamenné mezi neolitickými komunitami k poněkud překvapivému účelu.

Křemenné dýky se poprvé objevily na konci neolitu, tedy v době, kdy na evropském kontinentu začala starší doba bronzová. Dýky z doby bronzové symbolizovaly prestiž a sociální postavení evropských komunit. 

Konec neolitu je často označovaný právě jako "období dýk", kdy dánští řemeslníci pokračovali ve zdokonalování svého "křemenného" řemesla. A to i přesto, že s příchodem doby bronzové se začal více používat bronz.

Zdroje: www.livescience.com, www.miamiherald.com, www.unexplained-mysteries.com