Koncept Dysonovy sféry vznikl jako výsledek myšlenkového experimentu, který provedl matematik a fyzik Freeman Dyson. Podle něj by každý inteligentní druh, který se usadí na měsících a planetách sluneční soustavy, uvažoval o vybudování Dysonovy sféry, aby uspokojil své energetické potřeby. Kdybychom to dokázali, výrazně by se tak rozšířil obytný prostor, který by byl nám coby mimozemšťanům k dispozici. Bylo by tak možné žít na površích obrácených ke hvězdám.

V Dysonově teorii by rychlý rozvoj lidské civilizace zvýšil poptávku po energii. A je třeba uznat, že k této době se velmi blížíme. Jednou zcela jistě přijde doba, kdy budou energetické požadavky lidí převyšovat energii vyzařovanou Sluncem, která se k obyvatelstvu dostane přirozenou cestou.

Co jsou Dysonovy sféry?

Teorie o Dysonových sférách hovoří o tom, že bychom si mohli postavit vlastní obrovskou dutou Zemi. Dysonova sféra je jakási hypotetická megastruktura, která zcela obklopuje hvězdu. Tím, že ji zcela obklopuje, zachycuje značnou část jejího energetického výkonu. A proto ji lze považovat za konečné řešení pro výrobu energie a obytný prostor.

Pokud by se ukázalo, že je tato teorie proveditelná, pak by budování struktur obklopujících hvězdu mohlo civilizaci umožnit získat mnohem více energie než jakoukoli jinou cestou.

Nejrůznější varianty

Freeman Dyson navrhl ve svém článku Hledání umělých hvězdných zdrojů infračerveného záření, publikovaném v roce 1960 v časopise Science, s ohledem na tuto lidskou potřebu systém určený k zachycení a shromáždění maximálního množství energie. I když jeho návrh neposkytoval bližší informace o konstrukci systému, soustředil se na problematiku sběru energie. V tomto článku Dyson představil první formalizaci koncepce Dysonovy sféry.

Dysonova sféra ale nemá jen jednu podobu. Má mnoho variant, jako jsou Dysonův roj, Dysonova bublina, Dysonova skořápka, Dysonova síť, hvězdný motor a bublinový svět.

Každá z těchto konstrukcí má přitom svá specifika a vlastnosti a výhody.

Dysonův roj

Dysonův roj je ze všech variant považován za nejreálnější variantu Dysonovy sféry a je rovněž nejblíže původnímu konceptu. Skládá se z několika nezávislých konstrukcí, jako jsou vesmírné habitaty a satelity pro solární energii, které obíhají kolem hvězdy v husté formaci podobně, jako Země a planety obíhají kolem Slunce.

Jenže zde jsou družice mnohem blíže a vytváří tak obraz roje, který obklopuje a chrání své úly.

Na video, jak si svůj prostor vyrobit, se podívejte zde. Získalo 18 milionů zhlédnutí!

Zdroj: Youtube

Třeba jednou?

Dysonova sféra by přitom byla ideálním zdrojem energie, což je otázka nyní palčivější než kdykoli předtím. Neobnovitelné zdroje, jako je ropa a uhlí, se na zemském povrchu rychle zmenšují, proto je nutné hledat jiné alternativy. Jednou z nich je solární energie, která je zatím nejstabilnějším a dlouhodobým řešením.

Ukazuje se, že vybudování Dysonovy sféry kolem našeho Slunce a využití sluneční energie

jsou teoreticky možné, i když jsou v současné době mimo možnosti lidstva. I tak se ukazuje, že to, co se zpočátku zdálo být pouhou science fiction, je jeví jako stále reálnější.

Zdroje:

www.historicmysteries.com/dyson-sphere/, en.wikipedia.org/wiki/Dyson_sphere, www.space.com/dyson-sphere.html