Vrstva, nazývaná jako „E Prime“, byla objevena již 90. letech 20. století. Je více než 100 kilometrů silná a leží asi 2900 kilometrů pod povrchem. Předpokládalo se, že unikla z vnitřního jádra nebo se vytvořila během srážky s protoplanetou jménem Theia. Mezinárodnímu týmu vědců, včetně Dana Shima, Taehyuna Kima a Josepha O'Rourkeho z Arizonské státní univerzity, však tyto závěry přišly nesmyslné.

Hlavním problémem totiž bylo složení „E Prime“, které se od zbytku jádra lišilo. Seismické měření ukázalo, že je méně hustá a tvoří ji spíše křemičitany než kovové prvky. To naznačovalo, že vznikla jinak, než se po celá desetiletí tvrdilo.

Tajemná „E Prime“ vrstva 

„Rozhodli jsme se provést experimenty, založené na velkém tlaku a teplotě,” říká materiálový vědec Dan Shim. „Na jejich základě jsme odhalili, že tajemná vrstva byla s největší pravděpodobností vytvořena vodou, jež prosakuje přes tektonické desky ze zemského povrchu, a následně reaguje s materiály jádra.”

Chemická přeměna vytváří vrstvu bohatou na vodík. Zároveň vznikají krystaly oxidu křemičitého, jež stoupají k povrchu a spojují se s pláštěm. Oblast po obvodu zemského jádra tak má menší hustotu, což odpovídá pozorování seismických vln. 

„Po celá léta se věřilo, že voda do útrob planety téměř neprosakuje. Naše studie však ukazuje pravý opak,” vysvětluje odborník. „Navíc jsme potvrdili, že dokáže změnit také její složení. Tento objev ukazuje na mnohem dynamičtější interakci jádro-plášť, než se dříve uznávalo.”

Živá Země

Badatelé předpokládají, že „E Prime“ se tvořila přibližně jednu miliardu let. To znamená, že by mohla být starší než vnitřní jádro. Byla tedy klíčová pro generování magnetického pole planety, chránící život před slunečními větry a radiací.

Zdroj: Youtube

Její primární funkce je však zatím záhadou. I přesto je studie, publikovaná v časopise Nature Geoscience, považována za průkopnickou. Odhaluje, že geochemické procesy související s globálním koloběhem vody jsou mnohem složitější.

Zdroje: www.livescience.com, www.sciencealert.com, www.scitechdaily.com, www.bnn.network