Život před holokaustem

Eduard Wirths se narodil 4. září 1909 v Geroldshausenu u Würzburgu do katolické rodiny. Wirths byl od dětství velmi pečlivý, svědomitý a spolehlivý. Všechny tyto vlastnosti si s sebou nesl i do dospělosti. Nikdy nekouřil a nepil alkohol. Mezi svými vrstevníky byl považovaný za útlocitného a „suchara.“ Rodina Wirthsů byla známa pro své antisemitské postoje a radikální nacionalismus. Během studií medicíny se připojil k NSDAP a později také k jednotkám SS. Od roku 1939 byl jako člen SS-Waffen nasazen na frontu. Podílel se na okupaci Norska a operaci „Barbarossa“ při invazi německých vojsk do Sovětského svazu. Po srdečním infarktu byl v roce 1942 prohlášen za zdravotně nezpůsobilého a z frontové linie odešel.

Život během holokaustu

Wirths se – vzhledem k jeho zdravotní nezpůsobilosti – rozhodl v nacistické „kariéře“ pokračovat v koncentračních táborech. Po absolvování školení pro působení na vedoucích funkcích působil od července 1942 jako hlavní psychiatr v koncentračním táboře Neuengamme. Brzy byl povýšen na hodnost SS-Obersturmführer a v září 1942 už „šéfoval“ personálu táborové nemocnice v Osvětimi včetně nechvalně známému dr. Mengelemu, dr. Schumannovi a dr. Claubergovi.

Experimenty, klinické testování nových léků

Přestože sám osobně lékařské experimenty na vězních neprováděl, veškeré z nich autorizoval a dohlížel na práci táborových lékařů, kteří je činili. Kromě toho byl odpovědným organizátorem výběrů židovských vězňů na příjezdové vlakové rampě v Osvětimi. V Osvětimi vedl klinické zkoušky nových léků pro farmaceutickou firmu Bayer. Jednalo se o léky s kódovým označením B-1012, B-1034, B-1036, 3582, P-111. Testovali rovněž účinnost rutenolu a peristonu pro německou firmu IG Farben[1]. Do studie byli vybráni vězni, kteří trpěli tyfem, tuberkulózou, záškrtem a jinými nemocemi. Většina vězňů byla infekčními nemocemi infikována schválně. Klinické zkoušky nových preparátů mnoho osob nepřežilo. Jen 40 osob z celkového počtu 75, kteří trpěli tuberkulózou po podání rutenolu zemřelo. Při ověřování klinické účinnosti těchto látek zemřelo řádově tisíce lidí.

Život po holokaustu

Wirthsův život po holokaustu byl krátký. Byl zatčen spojeneckými vojáky a držen ve vazbě. Věděl, že bude čelit obvinění ze spáchání mnoha trestných činů a zločinů proti lidskosti. S vědomím toho spáchal 20. září 1945 sebevraždu. Ve své vězeňské cele se oběsil.

Zdroj: Jewishvirtuallibrary, Portal.ehri-project a Sutori[1] Mimo jiné firma dodávala také smrtící plyn Cyklon B do koncentračních táborů.