Když se školák v roce 1952 prokopával půdou, neočekával, že by mohl najít cokoli jiného než brambory. Ke svému úžasu však narazil na hlavu staroegyptské sochy. Náhodný objev tak byl počátkem nálezu neobyčejné sbírky egyptských artefaktů ukrytých v areálu chlapcovy školy Melville House.

Sochy na školní zahradě

V letech 1952 až 1984 se na školním dvoře objevilo několik antických soch, které uváděly učitele i žáky v úžas. Artefakty, včetně téměř 4000 let staré hlavy sochy z červeného pískovce a bronzových a keramických figurek z let 1069 až 30 př. n. l., byly identifikovány jako pravé staroegyptské artefakty. Nad sbírkou se vznášela otázka, jak se tyto relikvie dostaly na britské ostrovy.

Po stopách nálezů

Příběh nabral zvrat v roce 1984, kdy skupina zvědavých teenagerů vyzbrojená detektorem kovů objevila další egyptskou bronzovou figurku. Nález nakonec zaujal kurátorku muzea Elizabeth Goringovou, která odhalila mezi artefakty souvislost.

Další pátrání odhalilo fascinující příběh. Artefakty pravděpodobně přivezl do Melville House Alexander Leslie-Melville, známý také jako lord Balgonie, mladý muž, který v roce 1856 odcestoval do Egypta. V té době bylo běžné, že konzulové a obchodníci se starožitnostmi prodávali artefakty cizincům, takže šlechtic mohl během své cesty sbírku získat. Po Balgonieho předčasné smrti v roce 1857 členové rodiny předměty pravděpodobně uložili do přístavku, který byl později zbourán, a na jejich existenci se zapomnělo.

Cesty historických pokladů

Nález egyptských pokladů ve skotské škole poukazuje na rozsáhlou praxi sběratelství starožitností v 19. století a na spletitou historii, která ji provázela. Margaret Maitlandová, hlavní kurátorka Skotského národního muzea, vyjádřila nadšení z rozmanité škály artefaktů a z následného výzkumu jejich původu.

Příběh egyptských relikvií, které se objevily ve zcela nepravděpodobném prostředí skotského školního dvora, zůstává záhadou a poukazuje na nepředvídatelné cesty historických pokladů. Jelikož video o tomto novém nálezu není ještě k dispozici, podívejte se na vtipné video o nejhorší egyptské sošce, která kdy byla objevena:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.livescience.com, www.insider.com