Nalezený tajemný artefakt je nyní označován jako Petradox. Jedná se o předmět, jehož stáří je určeno na 100 000 let a vypadá jako starý elektrický konektor zaražený v kameni. Kromě toho, že kámen nevypadá rozpůleně, má i další velmi zajímavé vlastnosti. Rozhodně není možné, aby byl starý 100 000 let, pokud je umělého původu, jak skeptici tvrdí.

Podivný objekt zjevně není ze dřeva, plastu, kovu, gumy ani žádného jiného nám známého materiálu.

Kámen se zástrčkou nalezený v pustině

Podivný předmět objevil v roce 1998 elektroinženýr John. J. Williams v Severní Americe. Náhodně dělal pěší túru, když našel něco, co vypadalo jako elektrický konektor vyčnívající ze země.

Uprostřed naprosté pustiny tak byl nalezen objekt, který je zcela nezařaditelný. Daleko od jakýchkoli lidských sídel, průmyslových komplexů, letišť, továren a elektronických či jaderných elektráren… Přesné místo nálezu předmětu Williams nesdělil. A právě to si pak skeptici vyložili tak, že tento artefakt je jen dalším podvodem.

Williams však tvrdí, že přesně v této podobě předmět našel. Když uviděl zástrčku, jen zahrabal hlouběji do země, a tam pak objevil zařízení s trojitou zástrčkou, zapuštěnou do skály.

Petradox – analyzovaný, ale nezařaditelný

Když se však podivný nález dostal do rukou vědců, nepotvrdilo se, že je to podvrh, naopak.

Williamsovi byly poté učiněny mnohé nabídky na koupi tohoto zařízení, které dosáhly až neskutečné výše půl milionu dolarů, v přepočtu 12,3 milionů korun. Nálezce ale předmět prodat odmítá.

Zařízení má nepopiratelný aspekt elektrické součástky, jež skončila zapuštěná do pevné žuly - kámen je složen z křemene a živce, s malými stopami slídy. Slída je neuvěřitelně silný izolant, který byl objeven v záhadných starověkých osadách v Mexiku.

Dodnes není původ artefaktu objasněn. Stále se kolem něj objevují nové a nové otázky, protože Williams jej ochotně zapůjčuje pro jakoukoli analýzu. Jediné, s čím nesouhlasí, je, aby byl artefakt rozdělen na poloviny. Výsledky rentgenového vyšetření však ukázaly, že se skládá ze záhadné neprůhledné vnitřní struktury uprostřed kamene.

I přesto dosud záhadný předmět analyzovalo jen několik badatelů. Mnozí se domnívají, že věda nemá o tento objekt zájem, protože se bojí, co by mohla zjistit. Ti, kdo jej analyzovali, došli k poznání, že Petradox není akrecí, konkrecí, pemzou ani fosilií. Navíc ani neobsahuje žádné známé pryskyřice, cement, lepidla, adheziva, vápenec, maltu ani jiná nerytolitová / negranitová pojiva. Je „vyroben“ či utvořen z nějaké tvrdé látky.

Údajný elektrický konektor má průměr asi 8 mm; kolíky zařízení jsou vysoké asi 3 mm a rozteč mezi kolíky je přibližně 2,5 mm, přičemž tloušťka kolíků je asi 1 mm.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Co je to za objekt?

Není možné, aby lidé v době, kam vědci Petradox zařadili, něco takového vyrobili.

Elektrický konektor zapuštěný do žuly neodhaluje žádné stopy po tom, že by byl jakoukoli známou formou slepen nebo svařen. To jen dokazuje, že objekt existoval již v době vzniku horniny. Navíc má artefakt slabou magnetickou přitažlivost: Údaje ohmmetru ukazují buď na otevřený obvod, nebo na velmi vysokou impedanci mezi kolíky.

V tuto chvíli je nejschůdnějším řešením, že Petradox je jakýsi elektronický konektor nebo podobná elektrická součástka.

„Roztavené skvrny materiálu podobného kovu na obvodu komponenty naznačují, že nějaký kovový předmět v blízkosti Petradoxu byl vystaven vysokým teplotám, které roztavily kov, jenž vystříkl na vloženou komponentu,“ tvrdí sám nálezce Williams, který je stále přesvědčen, že našel pravý artefakt, který patřil vyspělé starověké civilizaci nebo mimozemské rase.

Co je tedy tento objekt zač, nevíme. Je to podvod? Anebo ne? Protože pokud ne, mohl by radikálně změnit naše chápání historie lidstva.

Zdroje:

www.bizsiziz.com

bendedreality.com