Nyní můžeme díky šikovné práci grafika zahlédnout Eleonořinu zářivou tvář, jak by vypadala v její době. Eleanořina tvář oživená uměleckým nadáním grafika nás přenese do doby rytířství, dvorské lásky a politických intrik a připomene nám mnohostrannou povahu této výjimečné královny.

O nápadníky nouzi neměla

Eleonořin pozoruhodný život začal v roce 1122 v oblasti Akvitánie, která zahrnovala část dnešní Francie. Zdědila rozsáhlé pozemky a bohatství, což z ní učinilo jednu z nejbohatších žen své doby. Eleonořina úchvatná krása v kombinaci s inteligencí a charismatem z ní učinily velmi žádanou nevěstu. Sňatkem s králem Ludvíkem VII. v roce 1137 se stala francouzskou královnou. A krásnou, jak se sami můžete přesvědčit na tomto videu:

Zdroj: Youtube

Moderní věda nám odkrývá minulost

Grafik, který měl za úkol oživit Eleonořinu tvář, využil kombinaci historických záznamů, uměleckých vyobrazení a nejmodernějších technologií. Na základě analýzy dobových portrétů, soch a popisů umělec zručně zrekonstruoval Eleonořiny rysy obličeje a zachytil její půvab a královský šarm.

Eleonořina tvář, jemně rekonstruovaná, odráží její proslulou krásu. Její tvář s vysokými lícními kostmi, klenutým obočím a pronikavýma očima vyzařuje půvab i sílu. Umělec vzal v úvahu historické detaily, jako je dobová móda a účes, aby zajistil autentičnost zobrazení. Podívejte se sami:

Zdroj: Youtube

Krásná a vzdělaná, svou dobu předčila

Odhalení Eleonořiny obnovené tváře nám poskytuje nejen hmatatelné spojení s minulostí, ale umožňuje nám i představit si lépe její přítomnost a vliv, který měla na středověkou Evropu. Slouží jako připomínka vlivných žen, které utvářely dějiny, vzpíraly se společenským normám a zanechaly nesmazatelnou stopu ve své době.

Kromě fyzického vzhledu vyzařovala Eleonořina krása také z jejího intelektu, nezávislosti a neochvějného ducha. Byla mecenáškou umění, literární nadšenkyní a silnou obhájkyní ženských práv - což je na ženu své doby mimořádná kombinace vlastností. A to samozřejmě její současníky velmi iritovalo. Pohoršovala je svým jednáním a byla terčem mnoha pomluv i obdivu. V bohatě ilustrovaném žaláři, který se po ní dochoval, je ukázaná pokorná donátorka.

Při pohledu na tvář pokrokové královny Eleonory Akvitánské si připomínáme sílu a půvab pozoruhodných žen napříč dějinami. Jejich odkaz nás nepřestává inspirovat ani dnes.

Zdroje: cs.wikipedia.org/wiki/Eleonora_Akvitanska, www.medievalists.net, www.history.com