Emocionální inteligence

Inteligence člověka nemusí vycházet pouze z výšky IQ. To, kým jsme, určují do značné míry také emoce. Změřit je však není stejné jako měřit IQ. Emoce se nedají kvantifikovat a často jsou vysoce subjektivní. 

Pomoci nám mohou psychologické testy. Na jejich základě se dozvíme, jak na tom s emocionální inteligencí skutečně jsme. Příkladem je i náš obrázek. Prvek, na který se zaměříte jako první, to prozradí. 

Co vás zaujme?

Emocionální inteligence je schopnost jednoho člověka porozumět a vcítit se do pocitů druhého. Emočně inteligentní člověk pozná, kdy toužíte po pevném objetí, i když se tváříte přísně. Kdy je vám smutno, i když se usmíváte. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Pokud jste si jako první všimli trávy, pak jste člověk, kterému velmi záleží na pocitech druhých. Chcete, aby se všichni ve vašem okolí cítili dobře a nikdy nikomu neodmítnete pomoci. Přesto na tom s emocionální inteligencí nejste nijak valně, pro přílišné soustředění se na trávu, často nevidíte les za jejím obzorem. Laicky řečeno to znamená, že to důležité vám mnohdy uniká. 

V případě, že vaši pozornost zaujala dívka, až příliš vnímáte potřeby druhých. Často na svůj vlastní úkor. To vás z dlouhodobého hlediska může pěkně vyčerpávat. Musíte si uvědomit, že tím nejdůležitějším člověkem, kterého máte, jste vy sami. Vy musíte být v pořádku a cítit se dobře, abyste mohli pomáhat druhým. 

Pokud jste si jako první všimli zrcadla, jste velmi vnímavý člověk. Vaší slabinou je, že působíte jako zrcadlo. Co vidíte a vnímáte ve svém okolí, odrážíte sami v sobě. Pokud je někdo naštvaný nebo smutný, namísto pomoci přemýšlíte, co špatného jste udělali, že se tak cítí. To je špatný postup. Emoce druhých nejsou vaší vinou a často s vámi vůbec nesouvisí. Zkuste si je proto nebrat osobně. 

Emoční inteligence je skvělá věc, jak se vcítit do druhého a lépe mu porozumět. Jak snadněji pochopit jeho chování i momentální náladu. Nemělo by to ale nikdy přesáhnout svou mez. Pokud se snažíte vcítit do druhých, je potřeba dostávat to samé od nich. 

Zdroje: themindsjournal.com, www.mindtools.com, biz.crast.net