Encephalitis lethargica neboli ospalá nemoc patří mezi nejděsivější choroby moderní civilizace. Po celém světě se začala šířit v první polovině 20. století. Dodnes nikdo netuší, jak a kde vznikla a zda byla virového či bakteriálního původu, šlo o autoimunitní reakci nebo otravu neznámou látkou.

První symptomy se podobaly běžné chřipce. Oběť byla malátná, trpěla horečkami, třesavkou, bolestí hlavy a nevolností. Po dalších několika hodinách se objevily neurologické příznaky.

Encefalitis letargica

Nejprve přišlo období neklidu. To vystřídalo dvojité vidění a ospalost. Únava byla nesnesitelná. I přesto, že pacient vypadal, že spí a odpočívá, opak byl pravdou. Jedinec se dostával na hranici svých sil. Tuto fázi nepřežila třetina postižených. Většinou zemřeli na respirační selhání.

Zdroj: Youtube

Ostatní čekala další muka. Nastoupila letargie, deprese a ztráta koncentrace. Lidé netušili, kým jsou. Často jen seděli a zírali do prázdna. Byl to ale jen příslovečný klid před bouří. 

Další příznaky se měnily podle věku postiženého. Dospělí v průběhu několika dní až let začali trpět postencefalitickým parkinsonismem. Pro ty, kteří ještě neprošli dospíváním, bylo třetí období ve znamení patologických změn charakteru. Doslova se z nich stali psychopati. Děti pociťovaly neustálý neklid, byly násilné a nebezpečné pro sebe i okolí. Sebepoškozování dosáhlo dokonce takové úrovně, že běžně docházelo k uříznutí prstů nebo vydloubnutí očí. 

Jakmile nemocní dosáhli puberty, projevovali abnormální sexuální aktivitu spojenou s napadáním a zneužíváním kohokoli bez ohledu na věk nebo pohlaví. Zajímavostí je, že pacienti byli pohánění ne vlastním zájmem, ale impulzivitou. Často nad svými činy projevovali lítost.

Monstrem do konce života

Nemohli si však pomoct. Až umístění v psychiatrické léčebně jim znemožnilo páchat trestní činnost. Zde strávili zbytek svého života a prošli si poslední fází Encefalitis letargica. I oni totiž začali trpět postencefalitickým parkinsonismem. Začali být apatičtí a nebyli schopni vnímat, co se kolem nich děje. Se svými strnulými svaly a kamenným výrazem připomínali loutky. 

Prozíravější jedinci popisovali, že jejich myšlenky nebyly spojené s emocemi. Dokázali například ocenit hru na klavír, nevnímali ale zážitek z hudby. Jiní přiznali, že rozpoznají, jak se druhý cítí, nedokáží ale na cizí rozpoložení empaticky reagovat.

Následné pitvy ukázaly, že pacienti trpěli zánětem na tzv. ještěřím mozku. Nejnovější studie z roku 2012 naznačuje, že ho mohly vyvolat polioviry. Komě toho několik evropských zemí oznámilo, že během pandemie chřipky H1N1 v roce 2009 byl po očkování zaznamenán zvýšený nárůst případů narkolepsie. Nyní je ospalá nemoc považována za zaniklou. 

Zdroj:

www.lifee.cz, www.theconversation.com, www.academic.oup.com