Enceladus, malý, světlý měsíc, možná skrývá vroucí oceán slané vody, který by mohl podporovat mikrobiální život. I proto je tento měsíc jednou z vědecky nejzajímavějších destinací sluneční soustavy.

Marc Neveu, vědecký pracovník Goddardova střediska vesmírných letů NASA tvrdí, že nejenže na tomto malém měsíci s největší pravděpodobností existuje oceán, ale je zde i celkově prostředí, které by molo přivítat život.

Na dokument o Enceladu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Enceladus – místo vhodné pro život

Saturnův ledový měsíc Enceladus má rozlohu o průměru pouhých 310 kilometrů. Existuje zde mnoho z podmínek, jež by umožňovaly život, zejména kapalná voda. Vědci mají důkazy, že kapalná voda, která je přítomna pod ledovým povrchem Enceladu, může někdy vyvěrat do vesmíru v podobě obrovských gejzírů.

Ale nevíme, zda měsíc splňuje všechny podmínky života. Podle Neveua je zde voda a jsou zde i další potřebné náležitosti – například zdroje chemické energie a zdroje základních prvků, jako jsou uhlík, dusík, vodík a kyslík.

Kromě toho je ale potřeba ještě jedna veličina, a tou je čas. Rozlehlý oceán na Enceladu je pravděpodobně starý 1 miliardu let. Pokud bychom porovnávali s procesem vzniku života na Zemi, je tento časový úsek skutečně ideální. Podle toho je rovněž možné určit celkové stáří měsíce.

Jak starý by měl být „ideální“ oceán?

Enceladus má oceán plný hydrotermálních průduchů. Samotná existence oceánu je zázrak, protože Enceladus je rozlohou velmi malý, takže zde žádnou velkou aktivitu vědci neočekávali. Mysleli si, že měsíc bude spíše mrtvým blokem horniny a ledu. Sonda Cassini, která obíhala kolem Saturnu 13 let, však dokázala opak.

Stáří oceánu má hodně co do činění s možným životem. Kdyby byl oceán příliš mladý, pravděpodobně by nebylo dostatek času na to, aby zde život vznikl, anebo alespoň natolik, abychom jej my, lidé, dokázali identifikovat.

Naopak kdyby byl příliš starý, chemické reakce potřebné k udržení života by se mohly zastavit, protože by na Enceladu existovala rovnováha a reakce ke vzniku nebo udržení života by už neprobíhaly.

Zatím se však ukazuje, že stáří oceánu je ideální, i když simulace sondou Cassini proběhla pouze jedna. Podle Neveua je tedy potřeba brát nynější výsledky průzkumu s rezervou. Vědecký tým pod vedením Neveua nyní pracuje na tom, aby jejich simulace probíhala rychleji a bylo by tak možné oceán definovat s větší přesností.

O životě na Enceladu pojednává i toto video:

Zdroj: Youtube

Jak se tedy zdá, honba za životem mimo naší Zemi stále pokračuje. Vědci stále více věří, že život existuje i mimo Zemi. Možná jej nakonec najdeme přece jen na Enceladu? Nebo na Europě, ledově hnědém měsíci Jupiteru? I zde je možné, že je podpovrchový oceán. Přestože je Enceladus zhruba dvakrát tak daleko od Země než Europa a je také jen zlomkem velikosti joviánského měsíce, zdá se, že je mnohem přátelštější k životu. Nebo snad na Venuši, která je dnes horká a suchá, ale před miliardou let mohla vypadat podobně jako Země?

Zdroje:

www.realsciencenews.com, www.livescience.com