Je možné, že se gladiátoři také posilovali jakýmsi dobovým energetickým drinkem neboli boosterem? Ano, existují totiž záznamy o tom, že v gladiátorských školách, které tyto bojovníky vychovávaly a trénovaly, jim byly podávány i speciální nápoje.

Výsady gladiátorů

Římští gladiátoři, zejména ti slavní a úspěšní byli milováni masami, a těšili se nebývalým poctám a někteří i majetku. Gladiátoři navíc byli základní složkou římské kulturní identity. Ve školách o ně bylo dobře postaráno, a to nejen pokud jde o výcvik a pohodlí, ale také pokud jde o sestavení jídelníčku, nápoje a diety.

„O gladiátory bylo dobře postaráno – byli sice podrobeni přísnému výcviku, ale měli i velmi dobře sestavené diety s vysokou energetickou hodnotou a dostávalo se jim i odborné lékařské péče, což bylo na tu dobu neobvyklé,“ uvádí BBC.

Zdroj: Youtube

Gladiátorský energy drink

Prameny ukazují, že gladiátoři měli i jakýsi speciální nápoj. Jednalo se o drogu? O booster? O obdobu dnešních anabolik? To jsou všechno jen dohady a spíše vtipné připomínky, protože složení nápoje bylo až zázračně jednoduché.

Nápoj měl sloužit k tomu, aby gladiátorům dal zpět po boji ztracenou sílu, když bylo potřeba, popřípadě je před bojem a vstupem do arény posilnil.

Hlavními složkami tohoto zázraku byly ocet a popel. Dokázali to vědci z Vídně a Bernu, kteří zkoumali ostatky gladiátorů ve starém městě Efezu v Turecku. Tento nápoj by nám dnes rozhodně nechutnal a nelze jej srovnávat s chutnými drinky nebo mléčnými koktejly, na kterých si sportovci mohou i pochutnat.

Dieta podle dnešních představ?

Tehdejší gladiátorská strava byla více méně vegetariánská a ne proteinová, jak bychom si mohli myslet. Masové hody totiž rozhodně nepatřily k běžnému životu lidí. Jak se ukázalo, ani gladiátorská dieta by tedy nedopovídala dnešním představám. Nešlo totiž o řádnou proteinovou bombu, ale o naprosto jednoduché potraviny a plodiny. Těžištěm byly

Fazole a další luštěniny, ječmen a pšenice. Tato dieta – či spíše jídelníček - dostal jméno gladiatoriam saginam.

Pojídači fazolí pili ocet

„Díky této dietě se gladiátorům někdy posměšně říkalo hordearii, což je něco jako pojídači fazolí,“ vysvětluje Fabian Kanz z Vídeňské univerzity, který se věnoval rozboru ostatků 22 gladiátorů a dalších 23 lidí z období kolem 2. století našeho letopočtu.

Kosterní pozůstatky ukázaly, že bojovníci tehdy konzumovali vysoké množství stroncia a dalších minerálů, čemuž by odpovídal i již zmíněný nápoj z octa. Navíc nebyl konzumován před zápasem, jak by byl asi dnešní energetický booster, ale po něm, aby navrátil bojovníkovi ztracenou energii a pomohl lépe snášet bolest z utržených ran

Zdroje:

www.smithsonianmag.com, www.npr.org, www.livescience.com