Přístroj byl v Baltském moři nalezen zcela náhodou během mise lodi Světového fondu na ochranu přírody, která se v moři pídila po odhozených rybářských sítích ohrožujících mořské živočichy. Jedna taková stará síť uvěznila i šifrovací stroj nazývaný Enigma, jenž zřejmě kdysi býval součástí výbavy některé z potopených nacistických ponorek.

Stroj byl sice zrezivělý, ale písmena stále čitelná. "Za posledních 20 let jsem učinil spoustu zajímavých objevů, ale nikdy by mě nenapadlo, že jednoho dne najdu legendární Enigmu," radoval se vedoucí výpravy Florian Huber.

Důmyslný vynález

Zvenčí Enigma připomíná zastaralý typ psacího stoje kombinovaný se starou deskou telefonního operátora. Díky malé a skladné velikosti se dala snadno převážet z místa na místo a k použití ji bylo nutné zapojit do zdroje elektřiny. První takové stroje byly vyrobeny už ve 20. letech, ale teprve s příchodem války se zdokonalily, aby byly schopny vytvořit širokou škálu kombinací kódů.

Princip šifrování spočíval v nahrazování písmen abecedy prostřednictvím rotorů, které se při stisknutí určitého písmene pootočily. K rozluštění kódu bylo potřeba druhého přístroje se stejným nastavením. Armádní Enigmy mívaly rotory tři nebo čtyři, což šifru ještě více zamotávalo. Němci věřili, že jde o naprosto neprolomitelný systém.

Jak se na takovém stroji šifrovalo, přibližuje video:

Zdroj: Youtube

Přepočítali se

Polský matematik Marian Rejewski však přišel kódu na zoubek už v roce 1932. Na jeho práci pak za války navázali britští kryptoanalytikové pod vedením profesora Alana Turinga, kteří si byli schopni poradit i se složitějšími šiframi vyrobenými stroji s více rotory. Nacistické sdělení uměli převést do srozumitelných slov během půl hodiny. Díky tomu se například dozvěděli, kudy se budou německé ponorky pohybovat během bitvy o Atlantik nebo co chystá maršál Rommel v severní Africe. Znalost tajného nacistického kódu tak pomohla uspíšit zvrat války ve prospěch spojenců.

Enigma měla určité slabiny, které rozšifrování depeší usnadnily. Písmeno se nikdy nenahradilo sebou samým, takže například M nemohlo nikdy znamenat M, čímž se počet možných kombinací snížil. Písmena navíc byla vzájemně prohazována - pokud se třeba T nahradilo písmenem Y, potom bylo jasné, že písmeno Y bude znamenat T. Největší chyby se nicméně dopouštěli sami nacisté, když každou zprávu uzavírali fanatickým pozdravem "Heil Hitler". To se to potom luští...

Zdroje: www.smithsonianmag.com, www.grunge.com, arstechnica.com