Sluneční skvrny jsou tmavé oblasti na povrchu Slunce, jež mají nižší teplotu, záření a tlak plynu, než zbytek okolí. Je to způsobeno přítomností silného magnetického pole, které potlačuje proudění tepla neboli konvekci. Životnost slunečních skvrn je od několika minut po několik měsíců. Až 90 % z nich však existuje méně než 11 dní. Nejčastěji se objevují středně velké oblasti o rozměrech 10 000 km, největší dosahují až 100 tisíc km.

K erupci dojte tehdy, když se magnetické siločáry slunečních skvrn zamotají a vybuchnou. Materiál se zahřeje na několik milionů stupňů a vydává záření v celém elektromagnetickém spektru od rádiových vln přes optické vyzařování, až po rentgenové a gama paprsky. Množství uvolněné energie odpovídá až milionům jaderných bomb.

Erupce na Slunci

Síla výbuchu je na základě intenzity uvolněného rentgenového záření označena jako A, B, C, M nebo X. Solární erupce třídy A a B jsou časté a pro vědce nepříliš zajímavé. „Céčkové" na nás mají malý nebo žádný vliv. Pokud však trvají dlouho, způsobují významné geomagnetické poruchy. Exploze třídy M vyvolávají malé až středně silné přerušení rádiového signálu na denní straně Země.

Erupce klasifikace X se objevují přibližně desetkrát za rok. Během nich dochází k silnému výpadku rádiového signálu. Pokud probíhají v blízkosti středu slunečního disku obráceného k Zemi, způsobují na ní extrémní geomagnetické změny, jako je mnohahodinové přerušení elektrických rozvodných sítí, roztavení vodivých cívek a požáry v transformátorech nebo problémy se satelity.

„Škodlivé záření vyvolané explozí nemůže naší atmosférou projít. Neovlivňuje tak lidi na Zemi. Je však tak intenzivní, že může narušit zónu, kde se nachází signály GPS a komunikace," vysvětluje NASA. Přesně to se stalo minulý týden, kdy poslední výbuch způsobil rádiový výpadek nad Atlantickým oceánem.

Zvýšená aktivita Slunce

Sluneční erupce třídy X se objevují ve fázi zvýšené aktivity hvězdy, jež probíhá v cca 11letém cyklu. Právě nyní se blíží svému vrcholu. Intenzita posledních dní vyslala vlny vysokoenergetických plazmových a rentgenových záblesků. Ty narazily na zemské magnetické pole, sestřelily satelity Starlink, přerušily komunikaci a způsobily polární záře až v Pensylvánii, Iowě a Oregonu.

Zdroj: Youtube

Odborníci předpokládají, že aktivita Slunce bude nadále stoupat a svého vrcholu dosáhne v roce 2025. „Četné exploze způsobí, že polární záře bude viditelná i na méně obvyklých místech," vysvětluje NASA.

Zdroj:

www.pozorovanislunce.eu, www.spaceweatherlive.com, www.sciencealert.com