Samotný vrak byl objevený v roce 1998, ale vykopávky začaly až v roce 2013. Objev učinil tým potápěčů z projektu Indian Ocean Marine Archaeology Project (IOMAP), kteří vrak našli v hloubce 50 metrů v Ománském zálivu. Právě tehdy bylo díky objeveným pokladům ve vraku zjištěno, že se jedná o Esmeraldu. Od té doby zde vědci nalezli více než 2 800 artefaktů, mezi nimiž dominuje stříbrná mince Indio, kterou si objednal portugalský král Manuel I. pro obchod s Indií. Tato mince je tak vzácná, že dostala přezdívku "mince ducha".

Podívejte se na úžasné záběry na tomto videu:

Zdroj: Youtube

Časopis International Journal of Nautical Archaeology uvedl, že Esmeralda je nejstarší loď, která kdy byla nalezena. Pochází z doby, kdy portugalští objevitelé otevřeli západní polokouli a ovládli indický subkontinent. „Když si uvědomíte, že toto předkoloniální období začalo s Kolumbem v roce 1492, je to jen deset let po něm," řekl David Mearns.

Co byla loď Esmeralda a druhá výprava Vasca de Gamy

Esmeralda byla jednou ze čtyř lodí, které vypluly z Portugalska v roce 1502 pod velením mořeplavce Vasca da Gamy, který se snažil vytvořit námořní cestu do Indie. Loď byla součástí flotily, která byla napadená arabskými loděmi u pobřeží Ománu, což vedlo k jejímu potopení a smrti všech osob na palubě.

Druhá Gamova výprava do Indie v letech 1502-03 se potýkala s mnoha problémy a skončila ztrátou několika lodí a neúspěchem. Hlavním cílem plavby bylo podrobení hinduistických vládců malabarského pobřeží portugalské vládě.

Objev vraku lodi je významným milníkem v oblasti námořní archeologie a vrhá nové světlo na historii regionu. Podle Davida L. Mearnse, ředitele IOMAP, je tento objev "prvním hmatatelným důkazem, že v regionu existují neprozkoumaná místa podmořského kulturního dědictví".

Co se našlo?

Ve vraku lodi bylo nalezeno velké množství pokladů, včetně zlatých mincí a stříbrných prutů, z nichž některé byly pravděpodobně vyražené v Portugalsku. Podle Mearnse má poklad hodnotu milionů dolarů a mohl by poskytnout cenné poznatky o historii obchodu a podnikání v regionu v 16. století. Většinu nalezených artefaktů tvořila dělostřelecká výzbroj a výstroj z arzenálu na palubě lodi, jako olověné, železné a kamenné broky různých ráží, velké množství bronzových závěrových komor a několik starobylých palných zbraní.

Pomoc technologie

Objev vraku lodi Esmeralda je připomínkou významu mořské archeologie při odhalování nových poznatků o historii světa.

Objev vraku lodi umožnila kombinace špičkového vybavení a tradičních potápěčských technik. Tým použil dálkově ovládané vozidlo (ROV) k mapování mořského dna a lokalizaci vraku a poté použil potápěčské vybavení k průzkumu vraku a vyzvednutí artefaktů.

Tým měl také k dispozici 3D tiskárnu k vytvoření zmenšeného modelu vraku lodi, který bude použitý k podrobnému studiu místa a plánování budoucích výkopových prací. Podle Mearnse je model "neocenitelným nástrojem" pro pochopení vraku a jeho historického významu.

Historický a archeologický význam vrakoviště by na základě budoucích studií souboru artefaktů mohl být obrovský," uvádí se v prohlášení společnosti Blue Water a Ministerstva pro kulturní dědictví a kulturu v Ománu. „Díky objevu víme, jak probíhal námořní obchod a válečné operace v Indickém oceánu na přelomu tohoto důležitého století".

Zdroje: www.nbcnews.com, www.nationalgeographic.com, en.wikipedia.org/wiki/Vasco_da_Gama