Pyramidy odkryl tým amerických a italských archeologů pod vinným sklepem v Orvietu. Nikdo by zde podobný nález nečekal, jelikož podzemní stavby jsou vytesané do skály tufové plošiny neboli sedimentární oblasti, která je výsledkem sopečné činnosti. Město je na těchto plošinách postaveno, ale stavby byly postupně z velké části zasypány.

Viditelná z nich byla pouze nejsvrchnější moderní vrstva, které si archeologové všimli ve vinném sklepě! "V horní části sklepa jsme si všimli řady starobylých schodů vytesaných do zdi. Byly to zjevně etruské konstrukce," říká David B. George z katedry klasických věd na Univerzitě Saint Anselm.

Na video o objevu v Orvietu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Postupné odhalování podzemního tajemství

Když tým začal kopat, ukázalo se, že stěny jeskyně se pyramidálně zužují. Pod vinným sklepem se postupně odkryla řada tunelů etruské konstrukce, což naznačuje možnost, že se pod nimi nacházejí hlubší neobjevené stavby.

Bylo potřeba vrstvy postupně odkrýt a po průchodu podlahou z poloviny 20. století se tým prokopal do středověkého patra. Právě pod středověkou podlahou byla nalezena vrstva výplně, která obsahovala různé artefakty. Jedním z nich byla i attická červená figurální keramika z poloviny 5. století př. n. l., etruská keramika z 6. a 5. století př. n. l. s nápisy a také různé předměty datované do doby před rokem 1000 př. n. l.

Jako slupky cibule…

Archeologové se tak postupně, vrstvu po vrstvě, prokopávají k objasnění záhady. Poté, co byla pokořena středověká vrstva, bylo nalezeno 5 stop šedé sterilní výplně v otvoru v horní části stavby.

"Pod tímto materiálem se nacházela hnědá vrstva, kterou v současné době vykopáváme. Zajímavé je, že jak pokračujeme v kopání, po stěně vedou kamenné vytesané schody. Zatím nevíme, kam nás zavedou," řekl Bizzarri, který výzkum spolu s Georgem vede.

V tuto chvílí jsou vykopávky po třech letech hluboké zhruba 15 metrů a stále nejsou u konce. Materiál z dosud nejhlubší dosažené úrovně pochází z doby kolem poloviny 5. století př. n. l. V témže místě byl nalezen i tunel vedoucí k další pyramidové stavbě.

Po třech letech však výzkum pokročil: "Objevili jsme to před třemi léty a stále netušíme, co to je. Víme však, co to není. Není to lom, jeho stěny jsou příliš dobře opracované. Není to studna ani cisterna; její stěny nemají žádné stopy po hydraulických úpravách."

Podzemním pyramidám se přezdívá "cavitá", italsky "díra" nebo "dutina“. Ač Etruskové vytvořili a vytvarovali mnoho podzemních cest a jeskynních komor, až do tohoto objevu nebyla nalezena žádná, která by měla tak výrazný tvar s úzkým vrcholem, který se svažuje a rozšiřuje do čtvercové základny.

Kdo byli Etruskové

Když archeologové objevili pod městem v Itálii vůbec první etruské stavby podobné pyramidám, nevěděli si rady s vysvětlením těchto záhadných staveb.

Etruskové byli velmi dlouho v moderní době jednou z největších záhad starověku. Věděli jsme o nich, že byli zábavní a eklektičtí, naučili Francouze vyrábět víno, Římany stavět silnice. Dokonce do Evropy zavedli i písmo.

V oblasti dnešní střední Itálie, v Etrurii, v dnešním Toskánsku, začala vzkvétat jejich kultura. Od roku 900 př. n. l. po pět století ovládali velkou část země. Dodnes se nám zachovaly, ač skryté, jejich pyramidy. První z nich byly objeveny právě pod vinným sklepem v Orvietu, sedimentární oblasti ve střední Itálii. Civilizace Etrusků zmizela do roku 100 př. n. l., kdy vzrostla moc Římanů. Až dosud jsou Etruskové považováni za jednu z největších záhad starověku, protože po sobě zanechali pouze hrobky.

Promluví pyramidy?

Objev a prozkoumání pyramid by mohly přinést nové poznatky o životních zvyklostech Etrusků. Nyní víme, že subterénní pyramidy jsou vrstevnaté, přičemž každá vrstva je jinak stará. Jednotlivé vrstvy jsou propojeny tunely, které by mohly naznačovat přítomnost dosud neobjevených spodních struktur, z nichž každá odhaluje nejrůznější předměty, datované mezi roky 1000 a 400 př. n. l., tedy do století, kdy byli Etruskové v Itálii mocní.

Kromě těchto podzemích pyramid nebyly ve světě dosud objeveny žádné podobné etruské stavby. Ježe dosud nevíme, jaký byl skutečně jejich účel. Pro archeology by tyto pyramidy mohly představovat náboženské stavby nebo hrobky.

Velká část lokality, kde byly pyramidy objeveny, byla v minulosti z neznámých důvodů záměrně zasypána.

"Víme, že místo bylo uzavřeno ke konci 5. století před naším letopočtem. Zdá se, že šlo o jednorázovou událost. Velký význam má množství nápisů v etruském jazyce, které jsme získali - více než sto padesát. Nacházíme také zajímavou řadu architektonických/zdobných terakotových předmětů," doplňuje David B. George.

Doufáme, že se postupně dozvíme celou pravdu o těchto tajemných stavbách.

Zdroje:

www.nbcnews.com, strangesounds.org, www.ancient-origins.net