Etruská civilizace vzkvétala během 1. tisíciletí př. n. l. na území několika italských regionů včetně Toskánska a Umbrie. Pro archeology představuje velkou záhadu hlavně z důvodu, že se dosud nepodařilo rozluštit její řeč a písmo. Předpokládá se, že etruský jazyk nebyl nijak spřízněn s indoevropskou jazykovou rodinou, kterou v Evropě prosadili pastevci z východu. To samozřejmě nijak nepomáhá k jeho dekódování, spíše naopak.

Odkud Etruskové mohli pocházet, naznačila teprve nedávno analýza DNA provedená na velkém vzorku nalezených kostí. Zřejmě šlo o původní zemědělce usazené v Evropě už od 7. tisíciletí př. n. l., kteří dokázali odolat tlakům nově příchozích migrantů a udrželi si svoji kulturu. V době největšího rozmachu šlo o civilizaci vskutku obdivuhodnou; čile obchodovali se středomořskými sousedy, uměli zpracovávat kovy a jejich umění bylo výrazově vyspělejší než římské. Jenže Řím nakonec vybudoval silnější armádu a tvářil se nadřazeně. Když v roce 90 př. n. l. blahosklonně udělil Etruskům římské občanství, přijali to vlastně s povděkem. Tak začal jejich konec - postupně s Římany zcela splynuli.

Stavba s neznámým účelem

Po Etruscích se dochovalo mnoho kamenných zdí a nekropolí s prostornými hrobkami. V městečku Orvieto, ležícím na skále vytvořené sopečnými vyvřelinami, se však našlo něco, co mezi etruskými památkami nemá obdoby. Ve středověkém sklepení jednoho z domů objevili majitelé schody do podzemí. Samotný vchod do hlubin byl ale zasypán.

Archeologové pod sklepem ke svému úžasu odhalili stěny podzemní stavby, která se směrem dolů rozšiřuje až ke čtvercové základně. Jde tedy o pyramidu, což je tvar, jenž u Etrusků dosud nebyl znám. Navíc není jasné, proč ji hloubili v podzemí.

"Je jasné, že to není lom ani vodní nádrž. Řekl bych, že něco takového je v celé Itálii naprosto jedinečné," uvedl italský archeolog Claudio Bizzarri, který se na výzkumu podílel.

Podzemní komplex

Co je ještě podivnější, pyramida v Orvietu není osamělá. V jejích útrobách vědci objevili tunel, který je zavedl k druhé. "Předpokládáme, že se pod městem nachází pyramid celkem pět. Zatím jsme se ale prokopali jen do dvou," dodal Bizzarri.

Do malebného městečka Orvieto a jeho tajemného podzemí vás zavede video:

Zdroj: Youtube

Odborníci během vykopávek našli spoustu cenné etruské keramiky a také řadu nápisů, které jim však k vysvětlení významu stavby nijak nepomohou; jak jsme naznačili výše, etruský jazyk zůstává velkou neznámou.

Pyramidy přitom musejí být velmi staré; vchod byl totiž zasypán a zapečetěn již koncem 5. století př. n. l. Proč se tak stalo, opět netušíme. Pokud by šlo o prostory určené k praktickému užitku, například ke skladování potravin, nebyl by důvod je uzavírat. Zatím to tedy působí dojmem, že půjde o hrobky. To se však potvrdí až ve chvíli, kdy se vědcům podaří prokopat až na dno a objevit ostatky zesnulých.

Zdroje: https://www.nbcnews.com/, https://www.foxnews.com/, http://www.sci-news.com/