mysteriesrunsolved.com, historyofyesterday.com, en.wikipedia.org

Italský teoretický fyzik se zasloužil o vytvoření konceptu neutronu, zhotovení antičástice fermion a pro fyziku jako takovou znamenal velký přínos.

Ettore Majorana: Geniální fyzik záhadně zmizel

Příběh geniálního fyzika je přinejmenším pozoruhodný. Ettore Majorana byl geniální vědec, jehož objevy by dnes jistě dosáhly na Nobelovu cenu. Pracoval s Enricem Fermim v Římě a zdálo se, že mu v kariéře nestojí nic v cestě. Až do chvíle, než záhadně zmizel.

Stalo se tak v roce 1938. Během své krátké, ale dosti úspěšné kariéry Majorana přišel s celou řadou významných objevů. Vymyslel koncept neutronu, který se však rozhodl nepublikovat. Byla to pro něj bezvýznamná maličkost.

Dalším Majoranovým objevem bylo "Majoranovo neutrino". Koncept, který stojí v centru pozornosti i dnešní fyziky a zkoumá fermion, tedy částici, která může být svým vlastním protipólem. 

Když se v roce 1938 po tomto významném fyzikovi slehla zem, nikdo nevěděl, jaký je přesný důvod jeho náhlého zmizení. Spekulace, jež vznikly, přetrvaly desítky let.

Lidé i vědci přicházeli s nejrůznějšími teoriemi, hledajíce přesný důvod Majoranova zmizení. Nejčastějším důvodem byla údajná sebevražda, k níž došlo na lodi, během cesty z Palerma do Neapole.

Nikdo však nenašel tělo ani předměty, které by slavného fyzika pomohly identifikovat, jako pas nebo peněženku s doklady. Přesto je třeba poukázat na jeden zásadní fakt. Bezprostředně před svým zmizením si Majorana vybral z bankovního účtu takřka půlroční plat. To by na někoho, kdo se chystá spáchat sebevraždu, bylo až příliš troufalé.

V den svého zmizení zaslal Majorana dopis Antoniu Carrellimu, řediteli Fyzikálního ústavu v Neapoli. Stálov něm: „Učinil jsem rozhodnutí, které je pro mě nevyhnutelným. Není v tom ani kousek sobectví, ale uvědomuji si, jaké potíže způsobí mé náhlé zmizení vám i studentům. I za to vás prosím o odpuštění, ale především za to, že jsem zradil důvěru, upřímné přátelství a sympatie, které jste mi v uplynulých měsících věnovali."

Další teorií o jeho zmizení byl odlet do Buenos Aires. Existují pro to nepřímé důkazy, které říkají, že několik měsíců před svým zmizením potkal Majorana italského fyzika Giuseppe Occhialiniho. Ital jej údajně natolik okouzlil svým smýšlením, že to změnilo Majoranův postoj a rozhodl se zmizet.

Spekulaci posílila i fotografie lodi Oceania, kterou Majorana nosil u sebe. Právě Oceania vyplula z Neapole do Argentiny v noc, kdy slavný fyzik zmizel. Nikdo však tento fakt nepotvrdil a přímé důkazy, že byl fyzik na lodi skutečně přítomen, neexistují. 

Objevil se po 20 letech, aniž zestárl 

Majorana byl velký myslitel. Zabýval se však pouze tím, co považoval za správné. Jakékoliv podbízivé myšlenky ihned odmítal. Po jeho náhlém zmizení si všichni přáli fyzika najít. Dokonce i Benito Mussolini. „Chci, aby se našel," napsal údajně na Majoranův policejní spis. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Za nalezení Majorany byla vypsána odměna ve výši 30 000 lir. V té době částka astronomické hodnoty. Vyplacena měla být každému, kdo by měl o fyzikovi jakoukoliv "platnou" informaci. 

Trvalo dlouhých 20 let, než se Majorana znovu objevil. Ba co víc, během dvou dekád, kdy byl pohřešovaný, vůbec nezestárl. Majoranu objevil Roberto Fasani, muž, se kterým se fyzik setkal v Jižní Americe. Tam údajně žil do roku 1959, schován za jménem pan Bini. Ke své skutečné identitě se nehlásil.