Studie zveřejněná v časopise Nature zkoumá fosilní důkazy o zvláštně vypadající rybě známé jako Eusthenopteron, která žila přibližně před 385 miliony let.

Mezinárodní tým paleontologů totiž odhalil, že exemplář ryby je chybějícím evolučním článkem v přechodu ryb na čtyřnožce. V období pozdního devonu před miliony let začaly ryby pronikat do prostředí, jako jsou mělké vody a souš.

Primitivní ryba Eusthenopteron obývající dávná moře vykazuje pozoruhodné podobnosti s budoucími obratlovci, včetně člověka a je tedy důkazem toho, že se naše ruka vyvinula z ploutve.

„Je to poprvé, kdy jsme u nějaké známé ryby jednoznačně objevili prsty zaklesnuté do ploutve s ploutevními paprsky. Kloubní prsty v ploutvi se podobají prstním kostem, které se nacházejí na rukou většiny živočichů. Tento nález posouvá původ prstů u obratlovců až na úroveň ryb a říká nám, že vzor pro ruku obratlovců se poprvé vyvinul hluboko v evoluci, těsně předtím, než ryby opustily vodu," říká profesor paleontologie John Long.

Jak se rybí ploutev změnila ve funkčnější končetinu

Video na YouTube, které ukazuje analýzu fosilií Eusthenopteronu vedle lidských rukou, tuto evoluční teorii podporuje. Srovnání anatomických struktur odhaluje nápadné podobnosti mezi kosterní kostrou ploutve Eusthenopteronu a lidské ruky, což naznačuje společného předka. Podívejte se sami:

Zdroj: Youtube

Je fascinující sledovat, jak se lidská ruka vyvinula z tak odlišných anatomických struktur. Tento objev z kanadské Miguashe zdůrazňuje vzájemnou propojenost a společnou historii všech živých bytostí a poukazuje na obrovské množství adaptací, které formovaly život na Zemi.

Studie osvětluje, jak k tomuto evolučnímu přechodu mohlo dojít. Jak se některé ryby postupně přizpůsobovaly novému prostředí a vydávaly se na souš, byly změny ve struktuře ploutve nezbytné pro udržení jejich hmotnosti a usnadnění pohybu v tomto novém prostředí.

Fosilní nálezy, jako je Eusthenopteron, poskytují zásadní důkazy o evolučních změnách, které se v průběhu času odehrály. Tato průkopnická studie nám pomáhá lépe pochopit náš původ a propojení s ostatními tvory na planetě.

Dlouhodobý proces vedl až k Homo sapiens

Jak pokračujeme ve zkoumání zázraků evoluce, objevy, jako je tento, nám připomínají složitou tapiserii života a fascinující cestu, která vedla k vývoji lidské ruky - pozoruhodného nástroje, který nám umožnil utvářet svět kolem nás.

Důsledky toho, že se lidská ruka vyvinula z rybích ploutví, přesahují rámec anatomické zajímavosti. Obratnost a všestrannost lidské ruky sehrály klíčovou roli ve schopnosti našeho druhu manipulovat s předměty, vytvářet nástroje a rozvíjet naši civilizaci.

Evoluční přechod od ploutví k rukám zahrnoval řadu genetických a morfologických změn v průběhu nesčetných generací. Tento postupný proces umožnil našim předkům přizpůsobit se a prosperovat v různých prostředích, což nakonec vedlo ke vzniku druhu Homo sapiens.

Využije tento poznatek i robotika?

Studium fosilií, jako je Eusthenopteron, nám pomáhá skládat puzzle naší evoluční historie. Odhaluje fascinující souvislosti mezi zdánlivě odlišnými organismy a ukazuje pozoruhodné proměny, k nimž došlo během milionů let. Eusthenopteron byla 1,57 metru dlouhá ryba, která poprvé u všech elpistostegalických ryb ukazuje kompletní kostru paže - tedy prsní ploutve, což potvrdilo i zkoumání pomocí vysokoenergetických CT snímků.

Pochopení evolučního původu lidské ruky může mít také praktické důsledky v oborech, jako je medicína a robotika. Odhalením genetických a vývojových mechanismů, které utvářely složitou strukturu ruky, mohou vědci získat poznatky pro léčbu poruch souvisejících s rukou a navrhování dokonalejších robotických manipulátorů.

Zdroje: www.ancientpages.com, www.technologynetworks.com, news.flinders.edu.au