Moudrý profesor (?)

Ziony Zevit (*1942) je odborník na biblickou literaturu a severozápadní semitské jazyky. Působí jako profesor na Americké židovské univerzitě. Je autorem mnoha knih a odborných statí. Dostalo se mu i ocenění. Možná nejvíce ho proslavila teorie o stvoření Evy v článku, který publikoval v tříměsíčníku Biblical Archaelogy Review. Časopis je zaměřený na nejnovějším objevy a kontroverze v archeologii Izraele, Turecka, Jordánska a okolních oblastí, a také vědecké poznatky o hebrejské Bibli a Novém zákoně.

Zevit tvrdí, že to není Adamovo žebro, ze kterého Evu Bůh stvořil, ale jeho bakulum…

Zapomeňme na žebro?

V první řadě je nutné podotknout, že za Zevitovým tvrzením nestojí zpochybňování křesťanské víry o stvoření světa a prvních lidí. Jde jen o to žebro. Zevit se opírá o dva poznatky, lépe řečeno tři. Vychází z toho, že jak muž, tak žena, mají stejný počet žeber. Pokud by Bůh použil Adamovo žebro, jeho synové – tedy mužské pokolení by mělo mít o žebro méně. Hledal tedy kost, která muži „chybí“. A našel. Tou kostí je právě bakulum – pyjová či jinak řečeno penilní nebo penisová kost. Mají ji primáti – gorily i šimpanzi, i většina savců od velryb přes medvědy až po psy. Muži ji však nemají.

A co víc, jak učenec říká, i kdysi dávno silně věřící věděli, že zrození života souvisí s mužským pohlavním orgánem nikoli se žebrem. Proč si staří Hebrejci spojili stvoření Evy právě s ním? Nespojili, míní Zevit. „Zakopaný pes“ leží v překladu.

Klíčem je „tsela“

Zevit vidí celý problém Adamovy kosti, ze které Eva pochází, v jediném starohebrejském slově tsela (též tzela). Lépe řečeno v nepřesném překladu tohoto slova, které věřící překladatele zmátlo. Dle něho se v Bibli tsela vykytuje nejméně čtyřicetkrát. A kromě pojednání o stvoření Adama a Evy nikde není přeložené jako žebro. Ve Starém zákoně se vykládá jako končetina, část, která „vyčnívá“ z lidského těla – ruce, nohy – a tedy i mužský pohlavní úd. „Z těchto údů jediný mužský pohlavní orgán nemá kost,“ poukazuje Zevit. Toto staré slovo dokonce i v architektuře označovalo boční stavby. A žebro nevyčnívá, je uvnitř!

Kritici z řad odborníků ale poukazují na to, že se ze slova tzela v postbiblické hebrejštině vyvinuly příbuzné tvary, které všechny znamenají žebro, že tedy Zevitův výklad není správný a nepovažují ho za přesvědčivý. Nejvíc to ale „schytal“ od věřících. Pro ně je myšlenka, že by se v Bibli psalo, že Bůh stvořil Evu z Adamova údu zcela nemyslitelná, naprosto skandální a bulvární.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.haaretz.com