Lidstvo možná svým chováním spěje do fáze, že krok za krokem ničí nejen tuto planetu, ale i samo sebe. Dle vědců však celková destrukce Země možná není. Vždy se najdou druhy organismů, které jsou schopné přežití. Tak by to, jak naznačuje věděcké bádání, bylo také v případě pomyslného konce světa.

Pokud by přece jen došlo k akutní změně klimatu, která by měla za následek masové vymírání, někteří tvorové by zcela jistě přežili. Časem by se navíc přizpůsobili drsnějšímu světu, který lidé pomohli vytvořit, a jejich vývoj by plně korspondoval s nově vzniklými podmínkami. Žili by tak, aby se s danou situací vyrovnali co nejlépe.

Evoluce zvířat po vymření lidstva

Některé z těchto proměn se začaly odehrávat již za našeho života. Některé výzkumy naznačují, že změna klimatu již "mění podobu" zvířat. Například se zmenšuje počet některých stěhovavých ptáků nebo se zrychlují životní cykly obojživelníků.

Nikdo nedokáže odhadnout, jaké změny nastanou v následujících letech, a to nejen u zvířat, ale také v rostlinné říši. Evoluční biologové přesto tvrdí, že stojí za to zkusit si představit, jací tvorové se v budoucnu vyvinou.

Při přemýšlení nad tím, o jakých zvířatech máme vlastně v budoucnosti uvažovat, je třeba zamyslet se nad tím, jak mocně hýbeme s životním prostředím již nyní.

Dle vědeckého bádání, je tato cesta jakýmsi uklidněním toho, co nás případně čeká. Znalost však souvisí také s uvědomněním, že pokud nezačneme životní prostředí šetřit, mohli bychom to, co je odhadováno za miliony let, pomerně uspíšit.

Je uklidňující vědět, že život si téměř jistě najde cestu, ať už s námi, nebo bez nás. I když už možná nikdy nebude stejný.

Mobilní stromy a létající opice

Vědci identifikovali v historii přírody pět velkých dob "vymírání" a mnozí tvrdí, že právě prožíváme nebo jsme na prahu šesté. Ta má být z velké části způsobena právě lidskou činností. Vědecké studie se nyní zabývají tím, jaká adaptace by mohla vést tvory k tomu, aby v ní nakonec byli schopní přežít.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Jingmai O'Connor, paleontolog z Fieldova muzea v Chicagu, uvedl, že krysy, hlodavci, švábi a holubi jsou zvířaty, kteří skutečně mají šanci. Daří se jim totiž dobře navzdory jakýmkoliv podmínkám.

Pokud tyto druhy přežijí ekologické změny, k nimž dochází nyní, mohou se také vyvinout, aby zaplnily ekologický prostor po vyhynulých zvířatech. Například pokud tygři v příštím milionu let vyhynou, možná nelétaví masožraví holubi a krysy dorostou do velikosti pštrosů a budou si pochutnávat na zvířatech, která kdysi žrali tygři. Nelze předpovědět, které konkrétní adaptace se u kterých zvířat mohou objevit, ale je jasné, že když některé druhy vymřou, zanechají v potravním řetězci mezeru, kterou mohou zaplnit jiné druhy.

V daleké budoucnosti mají hlodavci obzvláště dobré předpoklady k tomu, aby se jim dařilo, pokud budou druhy savců i nadále vymírat. Tím, že člověk rozšířil potkany všude, kam se usadil, zvýšil jejich genetickou rozmanitost. Díky ní jsou schopni větší adaptace. Mobilní stromy, ani létající opice tak podle vědců nejsou pouhou předlohou sci-fi filmů, ale skutečnou možností, jak může fauna a flóra budoucnosti jednou vypadat.

Zdroje:

www.bbc.com

scienceandthebigquestions.com

www.livescience.com