Evropané neseděli doma

Přesuny na velkou vzdálenost, návštěvy zahraničí a založení rodiny v jiné zemi považujeme více méně za novinky dnešní doby. Globalizace, rychlá doprava na velké vzdálenosti i turistický ruch přisuzujeme modernímu životu. Naše představa o pochybu lidí na našem nebo cizím území, či dokonce mezi kontinenty, je spíš taková, že se obyvatelstvo pomalu přesouvalo drobnými krůčky a generaci za generací expandovalo dál. Lidé měli na přesun napříč kontinenty desetitisíce let, a tak nám připadne, že se pohybovali jen velmi pomalu. Jenže to není pravda. Vlastně ani trochu. Lidé se naopak po území Evropy pohybovali s až neuvěřitelnou rychostí.

DNA prozradí na Evropany mnohé

Archeologům v jejich bádání pomohli genetici. Z DNA už dávno dokážeme vyčíst víc než jen barvu očí. A navíc jsou vědci schopni extrahovat mitochondriální DNA i z velmi poškozených pozůstatků. Zpětně tak můžeme najít lidské stopy na celé mapě Evropy, a to i když pracujeme s poměrně malým množství ostatků. S analýzami dnes běžně pomáhá umělá inteligence. Zdlouhavý proces vyhodnocování se zkrátil.

DNA a původ Evropanů

Genetik univerzity v Sheffieldu doktor Eran Elhaik přišel se způsobem, jak podle specifických markerů nalezených v DNA lze propojit obyvatelstvo a určit jeho pohyb v prostoru. Jeho techniku nazývá Geografickou strukturou populace (angl. zkratka GPS, úmyslně naráží na podobnost s navigačním systémem). Využitím genetických informací v souvislosti s výskytem obyvatel a jejich přesunem získali vědci nové informace o tom, jak daleko se naši předci vydávali. Také si ovšem odpověděli na některé otázky, o kterých doposud mohli jen spekulovat.

Toulavé nohy evropských prapředků

Z analýzy tří set pozůstatků různě starých kosterních nálezů byla úspěšně odebrána DNA a technologiíí GPS se zjistilo, jak genetický profil souvisel s pohybem těchto osob na území Evropy. Vědce překvapilo na jakou vzdálenost a jak rychle se lidé byli schopni za svého života dostat.
Vědci měli k dispozici ostatky staré 14 tisíc let až po poměrně novodobé ze 4. století po Kristu. Z výsledků použití techniky GPS tým doktora Elhaika zjistil, že 50 % obyvatelstva bylo nalezeno 160 km od místa původu, 30 % bylo vzdáleno od domova 1000 km a zbytek, tedy 20 %. dokonce 3000 km. To je nejen velká vzdálenost, ale navíc reprezentuje celou pětinu testovaných pozůstatků. Daleké přesuny byly rozhodně nezanedbatelným trendem. GPS mapuje histori nejen pro potřeby vědy. Se stejnou technologií zalotenou na genetickém testování se můžete setkat i vy. Pokud byste nechali testovat svoji vlastní DNA, dozvíte se nyní za použití tohoto inovativního způsobu, odkud přišli vaši předci před tisíci lety.

DNA prozradila víc i o původu zemědělství

Technologie GPS také dala zapravdu těm, kteří se domnívali, že zemědělství se šířilo do Evropy skrze konkrétní skupiny obyvatel. Spekulace, že mohlo jít jen o šíření myšlenky, se zdá být lichá. Podle DNA a technologie GPS mohli vědci sledovat blízkovýchodní zemědělce, kterak se přesouvali v krajině. Tyto kokrétní skupiny s sebou nesly a šířily i znalost pěstění potravy a chovu zvířat.

DNA přinesla nový pohled na původ a pohyb Evropanů

I když jsme v poznání minulosti a chování našich předků zase o kousíček dál, stále je na čem pracovat a co zlepšovat. I samotná technologie GPS má svoje mouchy, co se týče historie pravěku. Zaprvé zpracovává malý, pro mnohé nedostatečný, vzorek populace. A druhým problémem je vyvozování závěrů, které nemohou být posuzovány jen strikně matematicky, ale musí zohledňovat i lidské chování. I když nás věda postrčila kupředu, pochopení výsledků dat je opět na nás, respektive odbornících. Nicméně nyní je jasné, že k mísení skupin lidí docházelo neustále. Přemýšlet o Evropanech jako o skupině lidí, která žila 40000 let na jednom území, se zdá být z dnešního pohledu na výsledky nových technologií naivní a nemožné. Když bychom nově nabyté informace o pohybu lidí zjednodušili, bylo by možné, že v jedné rodině s neposednýma nohama se mohl děda narodit v Turecku při přesunu lidí mezi kontinenty a už jeho pravnuk v Portugalsku.

Podívejte se na velmi informativní, ale krátké video o původu Evropanů v angličtině.

Zdroj: Youtube

Zdroje: https://www.smithsonianmag.com, https://cs.wikipedia.org, https://www.sciencedaily.com