Stutthofem vše začalo

Ewa Paradies se narodila 17. prosince 1920 ve městě Lębork v severozápadním Polsku. O jejím dětství a rodině se mnoho záznamů nedochovalo. Jakým směrem se její život ubíral, je známo přibližně od srpna 1944, kdy odjela do koncentračního tábora Stutthof SK-III na výcvik jako dozorkyně. Po výcviku byla už jako ženská stráže (Aufseherin) převelena do pobočného ženského tábora Bromberg-Ost. V lednu 1945 putovala zpět do základního tábora Stutthof. V dubnu 1945 doprovázela jeden z posledních transportů vězňů do Lauenburgu a poté utekla.

Sadistické praktiky

Paradies patřila mezi ten typ dozorkyň, které se zcela oddaly nacistické ideologii. Jako robot plnila nejen veškeré vražedné příkazy, které dostávala, ale v mučících praktikách se seberealizovala. Její „specialitou“ bylo nechat stát vězeňkyně nahé a bosé venku ve sněhu a mrazu.

Jako kdyby tento způsob tyranie byl málo, zdokonalila svou metodu o polévání studenou vodou. Vězni se třásli zimou, ale pokud se více pohnuli z místa, Paradies je holí bez ustání tloukla. Tento způsob jejího mučení si vyžádalo mnoho obětí na životech.

Poprava

Mnoho dalších životů měla na svědomí v dubnu 1945, kdy byl koncentrační tábor evakuován. Mnoho vězňů vlastnoručně zabila. Po válce byla v Polsku zatčena a za své brutální chování, mučení a vraždění byla odsouzena k trestu smrti. Rozsudek byl vykonán 4. července 1946. Ewa Paradies byla ve svých 25 letech veřejně popravena na kopci Biskupia Gorka poblíž Gdaňsku. Závěrečný tanec na laně kromě ní předvedli další dozorkyně a kápové, mezi nimi byla Jenny Wanda Barkmann, Elisabeth Becker, Wanda Klaff a Gerda Steinhoff.

Zdroj: Timenote