To, jak z fyzikálního hlediska funguje náš svět a vesmír kolem nás, se snaží vysvětlit dvě teorie. První z nich je obecná teorie relativity, publikovaná Albertem Einsteinem v roce 1915, jež zobecňuje speciální relativitu a Newtonův gravitační zákon. V ní se čas může zpomalovat, zrychlovat či deformovat.

Zdroj: Youtube

Druhou je kvantová mechanika zaměřující se na malé částice a jejich interakce. Čas je zde obyčejnou veličinou a fyzici ho vnímají stejně, jako běžní smrtelníci. Tyto hypotézy samy o sobě fungují skvěle. Navzájem jsou však v rozporu. Vědci se shodují, že je proto nutné nahradit je novou, obecnější teorií. Ta by měla vysvětlit, jak velká gravitace funguje v miniaturním měřítku částic.

Existuje čas?

Nový konzistentní výklad má již pracovní název - Teorie kvantové gravitace. Mezi žhavé kandidáty na novou hypotézu patří „smyčková teorie gravitace". Ta navrhuje, aby byla struktura prostoru a času tvořena sítí extrémně malých kousků neboli smyček. Výpočty však ukazují, že pokud by se z rovnic odstranila proměnná času, nic se s realitou nestane.

Znamená to, že čas neexistuje? Nikoli. V nové teorii sice s časem vědci pracovat nebudou, budou s ním ale počítat jako s následkem jiných úkazů. Tedy, že jedna věc způsobuje jinou. Čas nahradí souvislosti. Náš běžný život se tedy s novou teorií nezmění. „Čas neměříme, měříme jen procesy pomocí hodinek, v nichž pružinka posouvá ručičky. To je příčina a následek. Ne čas," vysvětluje fyzik Jonathan Tallant.

Tady a teď

Britský fyzik Julian Barbour si však myslí něco jiného. „Čas nechytíte, vždy vám proklouzne mezi prsty," říká. Podle něj se pohybujeme pouze v momentě, jež nazývá „Nyní". Neexistuje tak žádná minulost, která by mohla změnit budoucnost. Všechny možné uspořádání ve vesmíru existují současně.

Toto Nyní prý dokonale funguje v celku, který nazval Platonií. „Dá se představit jako krajina. Každý bod v ní je jedno Nyní. Je bezčasá a tvořená dokonalými matematickými zákony." Zážitky z minulého víkendu jsou tak, podle Barboura, pouhými záznamy v mozku. Na ně si ale vzpomeneme tady a teď.

Zdroj: Youtube

Záznamy jsou následně v Platonii propojeny a mají budit zdání času. „Minulost, budoucnost, ale i konec. To je v mé teorii zcela zbytečné," říká fyzik. Se svými kolegy již vydal několik článků, v nichž dokázal, že Nyní vyplývá z teorie relativity i kvantové mechaniky. Obecně však jeho názor nebyl skupinou fyziků stále přijat.

Zdroj:

www.space.com, www.national-geographic.cz, www.theconversation.com