Bible je plná zvláštních příběhů. Ty věřící považují za důkaz Božího zjevení nebo lidské zkušenosti s Hospodinem. Jedním z nich je také vyprávění proroka Ezechiela. Muže, jenž podle většiny historiků opravdu existoval.

Měl se narodit někdy v pátém století před naším letopočtem. Jeho označení „prorok” v pojetí Starého zákona neznamenalo, že věštil budoucnost, ale byl Božím prostředníkem, který zprostředkovával komunikaci mezi Jehovou a lidmi tak, že sepisoval jeho slovo a přimlouval se za modlitby.

Ezechiel svou knihu sepsal v době, kdy Židé přišli o Jeruzalém i Šalamounův chrám a byli násilně odvedeni ze své vlasti. Odborníci proto toto dílo vnímají jako reakci na válečnou porážku a snahu neztratit vlastní identitu. Zároveň velká část textu tvoří výčitky, že za své neštěstí si Izrael může sám, protože se Hospodinovi „zpronevěřil jako prostitutka”.

Ezechielovo zjevení ohnivého kočáru

Prorokovo dílo je plné různých vidění, jež autor líčí velmi barvitě. Mezi nejznámější patří zjevení samotného Boha, které ale Ezechiel popsal zcela nečekaně. Pán nepřiletěl na obláčku, ale seděl na něčem, co bychom dnes popsali jako stroj.

Zdroj: Youtube

„Přihnal se bouřlivý vítr a mračno šlehající oheň. Uprostřed něj byl jakýsi třpyt oslnivého vzácného kovu. Na něm bylo cosi podobného čtyřem bytostem. Jejich tváře se podobaly lidským, lvím, býčím a orlím. Svými křídly se přimykali k sobě. Při chůzi se neotáčely, pohybovaly se přímo vpřed, podle toho, kam je vedl duch,” píše v první kapitole. 

Prorok následně poznal, že před každou bytostí bylo kolo, které se třpytilo, a dokázalo jet do všech stran, aniž by zatáčelo. Jejich loukotě měly kolem dokola oči. Nad hlavami divných andělů byla křišťálová klenba. Na ní byl trůn, na němž sedělo „něco jako člověk". 

Josef Blumrich a kniha Ezechiel

Co prorok vlastně spatřil? Ufologové mají jasno. Ezechiel se setkal s kosmickou lodí. Toto vysvětlení ale americkému inženýrovi a bývalému zaměstnanci kosmické agentury NASA Josefovi Blumrichovi připadalo přitažené za vlasy. V 70. letech 20. století se proto rozhodl, že hypotézu vyvrátí. Stalo se ale něco, co sám nepředpokládal.

Po analýze šesti překladů Bible, z nichž vytvořil podrobné nákresy, došel k závěru, že se prorok nesetkal s Bohem, ale se starověkými astronauty v raketoplánu z jiné planety. Ve své knize The Spaceships of Ezekiel tvrdí, že technologie stavitelů stroje byla mnohem sofistikovanější, než lidská. Na základě své interpretace popisu následně navrhl kolo, schopné otáčet se nejen dopředu a dozadu, ale také do stran. Takzvané omni wheel se nyní používá u malých autonomních robotů.

Zdroj:

www.en.wikipedia.org, www.archiv.hn.cz, www.biblenet.cz